Mun minni hagnaður HB Granda

Deila:

Rekstrartekjur HB Granda á síðasta ári drógust töluvert saman og sömuleiðis varð hagnaður af rekstrinum minni en árið 2015. Lagt er til að arðgreiðsla verði um 1,8 milljarðar króna. Uppgjör félagsins er í evrum og fer tilkynning þess hér á eftir:

Rekstrartekjur ársins 2016 hjá HB Granda námu 201,2 m€, en voru 225,5 m€ árið 2015. EBITDA ársins 2016 var 44,3 m€ (22,0%) en var 54,2 m€ (24,0%) árið áður. Hagnaður ársins var 26,2 m€, en var 44,5 m€ árið áður. Hagnaður á hlut var 0,014, en var 0,025 árið áður.

Rekstur ársins 2016

Rekstrartekjur HB Granda hf. árið 2016 námu 201,2 m€, samanborið við 225,5 m€ árið áður.  Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 44,3 m€ eða 22,0% af rekstrartekjum, en var 54,2 m€ eða 24,0% árið áður.  Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 2,4 m€, en voru jákvæð um 2,6 m€ árið áður.  Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 4,5 m€, en voru neikvæð um 3,8 m€ árið áður.  Hagnaður fyrir tekjuskatt var 31,4 m€, samanborið við hagnað að fjárhæð 53,1 m€ árið áður.  Tekjuskattur að fjárhæð 5,2 m€ er reiknaður samkvæmt framtali í íslenskum krónum.  Hagnaður ársins varð því 26,2 m€ en var 44,5 m€  árið áður.

Meðalfjöldi ársverka árið 2016 var 859 en var 880 árið 2015.  Laun og launatengd gjöld námu samtals 70,0 m€, samanborið við 69,5 m€ árið áður (9,3 milljarðar króna á meðalgengi ársins  samanborið við 10,1 milljarða árið áður).

Efnahagur

Heildareignir félagsins námu 450,0 m€ í árslok 2016. Þar af voru fastafjármunir 372,6 m€ og veltufjármunir 77,4 m€.  Eigið fé nam 250,1 m€ og var eiginfjárhlutfall 56%, en var 62% í lok árs 2015. Heildarskuldir félagsins voru í árslok 2016 199,9 m€.

Handbært fé frá rekstri nam 25,0 m€ árið 2016, en var 44,5 m€ árið áður.  Fjárfestingar námu 57,3 m€.  Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 28,4 m€.  Handbært fé lækkaði því um 3,9 m€ og var í árslok 7,3 m€.

Fjórði ársfjórðungur

Rekstrartekjur samstæðunnar á fjórða ársfjórðungi 2016 voru 48,7 m€, á móti 58,9 m€ á fjórða ársfjórðungi 2015.

EBITDA nam 4,1 m€ á fjórða ársfjórðungi í ár, en nam 7,3 m€ á sama tímabili 2015.

Hagnaður á fjórða ársfjórðungi var 1,1 m€ samanborið við 13,3 m€ árið áður, en þá var bakfærð virðisrýrnun að fjárhæð 8,0 m€ vegna aflaheimilda í botnfiski og innleystur 3,8 m€ söluhagnaður eignarhluta í dótturfélagi.  Án þessara tveggja liða nam hagnaður fjórða ársfjórðungs 2015 1,6 m€.

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi ársins 2016 (1 evra = 133,22 ísk) verða tekjur 26,8 milljarðar króna, EBITDA 5,9 milljarðar og hagnaður 3,5 milljarðar.  Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á lokagengi ársins 2016 (1 evra = 118,8 ísk) verða eignir samtals 53,5 milljarðar króna, skuldir 23,8 milljarðar og eigið fé 29,7 milljarðar.

Skipastóll og afli

HB Grandi hf. gerði út 9 fiskiskip í árslok.  Í ársbyrjun 2017 fékk félagið afhentan fyrsta ísfisktogarann af þremur, og stendur nú yfir vinna við að koma fyrir vinnslu og lestarbúnaði í hann.  Reiknað er með að tveir seinni togararnir verði afhentir síðar á þessu ári.

Árið 2016 var afli skipa félagsins 46 þúsund tonn af botnfiski og 96 þúsund tonn af uppsjávarfiski.

Önnur mál

Verkfall sjómanna hefur sett verulegan svip sinn á rekstur félagsins á síðasta hluta fjórða ársfjórðungs 2016 og það sem af er ári 2017.  Ekki er þó hægt að segja til um hversu mikil áhrif verkfallið mun hafa á afkomu félagsins þegar upp er staðið.  Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og flest aðildarsamtök sjómanna náðu samkomulagi aðfararnótt 18. febrúar.  Sjómenn samþykktu nýjan kjarasamning daginn eftir, og héldu skip félagsins til veiða í kjölfarið.  Atkvæðagreiðsla VM Félags vélstjóra og málmtæknimanna lýkur föstudaginn 24. febrúar 2017.

Aðalfundur

Aðalfundur HB Granda verður haldinn föstudaginn 5. maí í matsal félagsins við Norðurgarð í Reykjavík og hefst klukkan 17:00.

Tillaga stjórnar á aðalfundi um arðgreiðslu

Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2017 verði vegna rekstrarársins 2016 greiddar 1 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 1.814 millj. kr. (um 15,3 millj. evra á lokagengi ársins 2016), eða 3,8% af markaðsvirði hlutafjár í lok árs 2016.  Arðurinn verði greiddur 31. maí 2017.  Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 5. maí 2017 og arðleysisdagur því  8. maí 2017.

Arðsréttindadagur er 9. maí 2017.  Arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags.

Opinn kynningarfundur um afkomu félagsins á fjórða ársfjórðungi verður haldinn í dag,  fimmtudaginn 23. febrúar klukkan 08:30 í höfuðstöðvum félagsins að Norðurgarði 1. Vilhjálmur Vilhjálmsson forstjóri mun kynna uppgjörið og svara spurningum.

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi HB Granda hf. 22. febrúar 2017.  Ársreikningurinn er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS – International Financial Reporting Standards) og hefur verið endurskoðaður af endurskoðendum félagsins

 

Deila: