Minni afli vegna verkfalls

Deila:

Heildarafli íslenska flotans á fyrra helmingi fiskveiðiársins 2016/2017, frá 1. september 2016 til loka febrúar 2017, nam tæpum 425 þúsund tonnum upp úr sjó. Til samanburðar var aflinn á sama tímabili í fyrra 472 þúsund tonn. Þetta er samdráttur  í heildarafla sem nemur um 10% eða um 48 þúsund tonnum. Meginskýringin á þessu er  sjómannaverkfallið sem stóð í  um 8 vikur segir í frétt á heimasíðu Fiskistofu.

Botnfiskur

Á fyrra helmingi yfirstandandi fiskveiðiárs veiddu íslensk skip tæplega 31 þúsund  tonni minna af þorski úr sjó  en á fyrra ári. Samdráttur  í ýsuafla var um 7,5 þúsund tonn. Heildaraflinn í botnfiski er á fyrra helmingi fiskveiðiársins tæp 176 þúsund tonn upp úr sjó samanborið við 240 þúsund tonn á sama tímabili í fyrra. Þetta er samdráttur upp á 27%.

Uppsjávarfiskur

Á fyrra helmingi fiskveiðiársins nam uppsjávarafli íslenskra skipa 246 þúsund  tonnum. Það er tæplega 20 tonnum meiri afli en á sama tímabili á síðasta fiskveiðiári. Milli ára varð talsverð aukning í  makríl og loðnu en samdráttur í kolmunna.

 

Skel- og krabbadýr

Afli íslenskra skipa í skel- og krabbadýrum á fyrra helmingi fiskveiðiársins er 1.166 tonnum minni en á fyrra ári sem samsvarar um 29% samdrætti.  Meira en helmingssamdráttur varð í humri og rækju en  afli í sæbjúgum jókst.

 Nýting aflamarks- og krókaaflamarksbáta á aflaheimildum í þorski og ýsu

Á miðju fiskveiðiári 2016/2017 höfðu aflamarksskip einungis nýtt um 42% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlutdeildar). Á fyrra fiskveiðiár var þetta hlutfall 58% þannig að þarna eru áhrif verkfallsins augljós.  Þorskafli aflamarksskipa til kvóta á þessum helmingi fiskveiðiársins nam 66 þúsund tonnum. Þegar litið er til aflamarks í ýsu á sama tímabili þá hafa aflamarksskip veitt  nýtt 30% ýsukvótans samanborið við 33% á fyrra ári. Í heildina þá hafa aflamarksbátar notað 35% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár miðað við 47% á fyrra ári.

Krókaaflamarksbátar hafa nýtt 52,5% af aflaheimildum sínum í þorski (er þá tekið tillit til flutnings heimilda frá fyrra fiskveiðiári, sérstakra úthlutana auk almennrar úthlutunar á grundvelli aflahlut-deildar). Á fyrra fiskveiðiári var þetta hlutfall 53,1%.  Þorskaflinn hjá þeim var kominn í um 19 þúsund  tonn, nánast það sama og á sama tíma í fyrra. Afli krókaaflamarksbáta í ýsu er um 4.800 tonn á fyrra helmingi fiskveiðiársins og hafa þeir þá nýtt um 78% krókaaflamarksins í ýsu. Í heildina þá hafa krókaaflamarksbátar notað 48,9% af heildaraflamarki sínu fyrir yfirstandandi fiskveiðiár samanborið við 50,8% á fyrra ári.  Krókaaflamarksaflinn og  kvótastaðan eru því í góðou jafnvægi sem bendir til að verkfallið hafði þar minni áhrif einsog búast mátti við.

Talnagögn yfir fyrra helming fiskveiðiársins 2016/2017 (Excel)

Landanir frá 1. september til 31. nóvember 2016 eftir skipum, fisktegund og ástandi (Excel)

Landanir frá 1. desember 2016 til 28. febrúar 2017 eftir skipum, fisktegund og ástandi (Excel)

 

Deila: