Allt að 10% mismunur á íshlutfalli

Deila:

Mismunur á íshlutfalli í lönduðum afla reyndist vera frá -10% upp í +1,3% í könnunum Fiskistofu á mismun á ísinnhlutfalli  við vigtun fiskafla. Er þá miðað við skráð innihald  íss í fiskkörum við innvigtun afla hjá vigtunarleyfishöfum eftir því hvort starfsmaður Fiskistofu var viðstaddur vigtunina eða ekki.

Fiskistofa birtir hér niðurstöður vigtana m.t.t. íshlutfalls hjá þeim vigtunarleyfishöfum þar sem veiðieftirlitsmenn Fiskistofu hafa viðhaft eftirlit með endurvigtun á tímabilinu 1. júní til 31. ágúst 2017.

Taflan hér að neðan sýnir samanburð á vegnu meðalíshlutfalli hvers vigtunarleyfishafa og íshlutfallinu þegar  eftirlit var haft með vigtuninni.

  • Vegið meðalíshlutfall er íshlutfall vigtunar þegar tekið er tillit til heildarmagns sem vigtað er í öllum vigtunum  frá tilteknu skipi hjá viðkomandi leyfishafa.
  • Þessi tala er borin saman við íshlutfallið þegar eftirlitsmaður er viðstaddur endurvigtun og mismunurinn í prósentustigum er birtur.

Taflan sýnir einnig heildarafla sem viðkomandi skip landaði hjá vigtunarleyfishafanum á tímabilinu.

Fiskistofa kælimiðill

Ástæður  breytilegs íshlutfalls geta verið margvíslegar. Það er hlutverk Fiskistofu að hafa eftirlit með að vigtun á sjávarafla sé sem réttust. Til þess að rækja það hlutverk sem best beitir Fiskistofa margvíslegum aðferðum og  má í því sambandi nefna samvinnu við útgerðir og vinnslur, áhættugreiningu og aðgengi allra að upplýsingum um veiðar og afla.

 

Deila: