Túnfiskkvótinn 84 tonn

Deila:

Á árinu 2018 er íslenskum skipum heimilt að veiða samtals 84 tonn af bláuggatúnfiski miðað við afla upp úr sjó. Af þeim heimildum verður 80 tonnum úthlutað til veiða með línu og 4,0 tonnum ráðstafað til að mæta áætluðum meðafla íslenskra skipa á bláuggatúnfiski. Ísland hefur verið aðili að Atlantshafs túnfiskveiðiráðinu (ICCAT) frá árinu 2002.

Leyfishafa er heimilt að stunda línuveiðar á tímabilinu 1. ágúst til 31. desember á veiðisvæði norðan 42°00,00´ N milli 10°00,00´ V og 45°00,00´ V.

Útgerðir sem hafa áhuga á að nýta heimild til línuveiða á bláuggatúnfiski skulu sækja um til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins fyrir 7. júní 2018.

Í umsókninni skal koma fram nánari áætlun um veiðarnar, m.a. veiðiskip, aðstöðu til aflameðferðar s.s. kælingu eða frystingu afla um borð, löndunarhöfn sem og söluaðila og markaðsland. Við ákvörðun um úthlutun verður litið til allra þessara atriða.

Skilyrði er að veiðiskip sé að lágmarki 500 BT. Skipið skal hafa eftirlitsmann frá Fiskistofu um borð, skipið skal búið rafrænni afladagbók og hafi IMO númer. Ráðuneytið áskilur sér því rétt til að hafna umsóknum séu líkur til að viðkomandi skip sé að einhverju leiti óhentugt eða vanbúið til veiðanna með tilliti til öryggis eða búnaðar.

Síðustu ár hefur línubáturinn Jóhanna Gísladóttir haft heimildir til veiða á túnfiski, en Vísir hf. í Grindavík gerir skipið út. Veiðarnar hafa gengið misvel en í fyrra fór skipið ekki til túnfiskveiða. Túnfiskurinn veiðist suður af landinu og er forsenda veiðanna að hlýsjávartunga úr suðri nái inn í íslensku landhelgina. Fiskurinn veiðist ekki í köldum sjó.

Á myndinni er Pétur H.  Pálsson,, framkvæmdastjóri Vísis hf. að hausskera túnfisk. Ljósmynd Hjörtur Gíslason.

 

Deila: