Bættur hagur veiða og vinnslu

117
Deila:

Hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja fyrir afskriftir, fjármagnskostnað og tekjuskatt (verg hlutdeild fjármagns, EBITDA) sem hlutfall af heildartekjum hækkaði á milli áranna 2018 og 2019. Í fiskveiðum og vinnslu hækkaði hlutfallið (án milliviðskipta) úr 25,2% í 30,6%, í fiskveiðum fór hlutfallið úr 18% í 23,1% og í fiskvinnslu úr 14,8% í 15,9%.

Hreinn hagnaður (EBT) í sjávarútvegi, samkvæmt árgreiðsluaðferð, nam 19% árið 2019 samanborið við 12,2% árið áður. Í fjárhæðum nam hagnaðurinn 46,2 milljörðum króna eftir að gjaldfærð hefur verið árgreiðsla að fjárhæð 28,2 milljarðar. Sé miðað við hefðbundna uppgjörsaðferð er niðurstaðan 17,4% hagnaður árið 2019 eða 42,2 milljarðar króna samanborið við 11,5% hagnað árið 2018 eða 25,4 milljarðar króna.

Samkvæmt efnahagsreikningi voru heildareignir sjávarútvegarins tæpir 786 milljarðar króna í árslok 2019, heildarskuldir rúmir 430 milljarðar króna (hækkun um 4%) og eigið fé tæpir 356 milljarðar króna.

Hagur veiða og vinnslu 2019 – Hagtíðindi

 

Deila: