Löndunarskylda hjá Ísafjarðarbæ

Deila:

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkti sérreglur sínar um úthlutun byggðakvóta innan sveitarfélagsins. Byggðakvóta er úthlutað til einstakra byggðarlaga innan sveitarfélagsins sem eru Hnífsalur, Ísafjörður, Suðureyri, Þingeyri og Flateyri.

Skip með lögheimili sitt skráð í byggðarlaginu og frístundabátar koma til greina. Frístundabátarnir fá 1 tonn hver, 40% af því sem þá stendur eftir er skipt jafnt milli útgerðanna sem til greina koma og því sem eftir er er skipt hlutfallslega í samræmi við landaðan afla hvers báts.

Meginreglan er að fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga. Ísafjarðarbær getur þó heimilað að aflanum sé landað innan sveitarfélags með áritun á umsókn viðkomandi um byggðakvóta.

Heimilt er að samþykkja löndun aflans innan sveitarfélagsins, en ekki aðeins byggðarlagsins, ef aðstæður kalla á svo sem þegar vinnsla á hverjum stað er ekki nægjanlega afkastamikil fyrir allan landaðan afla. Mikilvægt er þó að afla verði landað innan byggðarlaga ef möguleiki er á.

Deila: