Marel tilkynnir um kaup á eigin bréfum

Deila:

Dagana 25. júní – 1. júlí 2022 keypti Marel hf. 722.294 eigin hluti að kaupverði 447.775.256 kr. á Nasdaq Iceland og 62.545 eigin hluti að kaupverði 275.332 evra á Euronext Amsterdam eins og nánar er tilgreint í viðhengi sem og á vefsíðu Marel: marel.com/buyback

Um er að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlanir félagsins á Nasdaq Iceland og Euronext Amsterdam sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 1. júní 2022 í samræmi við heimild aðalfundar Marel hf. þann 16. mars 2022 til kaupa á eigin bréfum.

Marel hf. átti 17.188.206 eigin hluti fyrir viðskiptin sem nemur 2,23% af útgefnum hlutum í félaginu og átti að þeim loknum 17.973.045 eigin hluti eða sem nemur 2,33% af útgefnum hlutum í félaginu.

Marel hf. hefur keypt samtals 4.000.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni á Nasdaq Iceland og nemur heildarkaupverð þeirra 2.393.302.556 kr. og 268.595 eigin hluti samkvæmt áætluninni á Euronext Amsterdam og nemur heildarkaupverð þeirra EUR 1.168.656.

Endurkaup samkvæmt báðum áætlunum munu nema að hámarki samtals 5.000.000 hlutum, þar af 4.000.000 á Nasdaq Iceland og 1.000.000 á Euronext Amsterdam, eða sem nemur samtals 0,65% af útgefnum hlutum í félaginu. Hámarks heildarkaupvirði endurkaupaáætlunar á Nasdaq Iceland nemur allt að 3.047.668.000 kr. og hámarks heildarkaupvirði á Euronext Amsterdam nemur allt að 5.590.000 evrum. Endurkaupaáætlunin á Nasdaq Iceland var í gildi frá 1. júní 2022 og lauk endurkaupum þann 1. júlí þegar hámarksfjölda keyptra hluta var náð. Endurkaupaáætlunin á Euronext Amsterdam er í gildi á tímabilinu 2. júní 2022 til og með 2. september 2022.

Framkvæmd endurkaupaáætlana er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik („MAR“), og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052 sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 6/2021.

 

Deila: