-->

Aukinn útflutningur frá Nýja-Sjálandi

Útflutningur sjávarafurða frá Nýja-Sjálandi skilar stöðugt vaxandi verðmætum og færir þjóðinni aukið hlutfall af erlendum gjaldeyristekjum. Verðmæti útfluttra fiskafurða frá landinu hafa aukist um rúmlega fjórðung  á síðustu fimm árum og er nú um 156 milljarðar íslenskra króna. Skýringin á aukningunni liggur að miklu leyti i verðhækkunum á fiskafurðum.

Þetta kemur fram í opinberri skýrslu frá Hagstofunni á Nýja-Sjálandi. Þar kemur fram að verðmæti útflutnings til Kína og Hong Kong hafi aukist um 62% á umræddu tímabili. Eftirspurn eftir humri, frystum fiski og skelfiski hafi farið vaxandi. Sealord, stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Nýja-Sjálands rekur útibú á Bretlandi rétt hjá Grimsby og dreifir þaðan fiskafurðum á breska markaðinn til Waitrose verslanakeðjunnar, mest af honum kemur frá Íslandi.
Á heimamarkaði er mest framboð af laxi og knurra (gurnard) og tarakihi, en framboðið er mismikið eftir landssvæðum. Hrifsari (snapper) er til dæmis algengari á Norðureyju, en flatfiskur á syðri eyjunni.
Tölfræðin sýnir að frá 2007 til 2012 hækkaði verð á ferskum fiski um 19%, eða 3,5% að meðaltali á ári. Til samanburðar hefur almennt matvælaverð hækkað um 21% á tímabilinu. Verð á lambakjöti hækkaði um 35%, nautakjöti um 22% og verð á kjúklingi um 14%.
Á sama tíma hefur ýtt úr vör sérstakri áætlun um verndun sjófugla til að draga úr dauða þeirra við fiskveiðarnar. Útvegurinn hefur gripið til stöðugt meiri ráðstafana til koma í veg fyrir fugladráp og hefur þar náðst verulegur árangur samkvæmt skýrslunni.
Þekktustu fiskitegundir sem veiðast við Nýja-Sjáland eru hokinhali og búrfiskur. Veiðum við landið er stjórnað með kvótakerfi sem er byggt á sama grunni og við Ísland og hefur verið við lýði frá árinu 1985.