-->

Lög um veiðigjald endurskoðuð

Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar er nú byrjuð setja mark sitt á stjórnun sjávarútvegsmála. Boðuð hefur verið breyting á lögum um veiðigjald á sumarþinginu. Sjávarútvegsmálin komu við sögu í stefnuræðu forsætisráðherra í gær.

„Almenn sátt ríkir um að sjávarauðlindin er sameign allrar þjóðarinnar. Um nýtingu auðlindarinnar þarf einnig að ríkja víðtæk sátt. Því verður unnið áfram á grunni sáttanefndarinnar að því að samningsbundin réttindi um nýtingu aflaheimilda taki við af varanlegri úthlutun.

Eðlilegt er að sjávarútvegurinn leggi sitt af mörkum til samfélagsins í formi skatta og gjalda í skiptum fyrir nýtingarréttinn, sem orðinn er verðmætur vegna þess að íslenska fiskveiðistjórnarkerfið hefur gert hann verðmætan.

Íslenskur sjávarútvegur er í senn sjálfbær og hagkvæmur en hann keppir við sjávarútveg í löndum sem stunda ríkisstyrkta ofveiði. Unnið verður að því að endurskoða lög um veiðigjald þannig að almennt veiðigjald endurspegli afkomu útgerðarinnar í heild, en sérstakt gjald taki mið af afkomu einstakra fyrirtækja og fisktegunda,“ sagði Sigmundur Davíð.

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegs-, landbúnaðar- og umhverfisráðherra hefur sent frá sér tvö frumvörp sem Alþingi mun fjalla um á næstunni.  Í þeim eru meðal annars lagt lagt til að stærðarmörkum krókaaflamarksbáta verði breytt, sérstök úthlutun á síldar- og skötuselsheimildum verði áfram í gildi, en verði óframseljanleg og veiðiheimildir til strandveiða og byggðaaðgerða verði óbreyttar á næsta fiskveiðiári frá því sem nú er. Hann hefur jafnframt boðað frumvarp til breytinga á lögum um veiðigjöld, fyrst í stað til bráðabirgða og síðan framtíðarskipan þeirra.