-->

Marel lýkur kaupum á eigin hlutum

Marel hf. hefur keypt samtals 14.331.823 eigin hluti samkvæmt endurkaupaáætlun félagsins, sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 10. mars 2020, eða sem nemur 1,86% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 8.626.325.683 kr. Endurkaupaáætlunin var gerð í samræmi við þágildandi heimild aðalfundar Marel hf. þann 6. mars 2019 til kaupa á eigin bréfum, sem endurnýjuð var á aðalfundi félagsins þann 18. mars 2020.

Endurkaupum samkvæmt áætluninni hefur frá og með lokun markaða í dag verið hætt og er áætluninni þar með lokið. Meðalkaupverð hlutabréfa samkvæmt áætluninni var 601,90 kr. á hlut sem samsvarar 3,90 evrum á hlut miðað við vegið meðaltal á tímabilinu. Dagslokagengi hlutabréfa í Marel þann 11. mars, sem var upphafsdagur endurkaupa samkvæmt áætluninni, var 527 kr., og dagslokagengi hlutabréfanna í dag 10. júní var 690 kr.

Tilgangur endurkaupanna var að lækka hlutafé félagsins og standa við skuldbindingar sem leiða af kaupréttarsamningum við starfsmenn félagsins. Skuldbindingum félagsins vegna kaupréttarsamninga hefur nú verið mætt. Marel hf. á nú 23.080.637 eigin hluti eða sem nemur 2,99% af útgefnum hlutum í félaginu og heildarfjöldi útistandandi kauprétta sem Marel hefur veitt starfsmönnum sínum nemur 21,5 milljónum hluta, eða um 2,79% hlutafjár í félaginu.

Í byrjun endurkaupaáætlunarinnar var tilkynnt að endurkaup myndu nema að hámarki 25.000.000 hlutum eða sem nemur 3,2% af útgefnum hlutum í félaginu. Endurkaupaáætlunin var í gildi frá 11. mars 2020 og skyldi henni ljúka í síðasta lagi þann 4. september 2020, en félaginu var heimilt að hætta við áætlunina hvenær sem er.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar var í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995, lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik („MAR“), og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052.

 

Tengdar færslur

thumbnail
hover

Ofnbakaður gullkarfi með chili, hvítlauk og...

Nú leitum við til Norðanfisks eftir góðri uppskrift. Fyrirtækið framleiðir gífurlega mikið af fiski sem tilbúinn er til matreiðs...

thumbnail
hover

Tengdamóðirin eftirminnilegasti vinnufélaginn

Maður vikunnar er Ólafsfirðingur búsettur á Dalvík. Hann byrjaði ungur að vinna í fiski hjá Sigvalda Þorleifs, en var síðar á ...

thumbnail
hover

Öflugur liðstyrkur í veiðieftirliti Fiskistofu

Fiskistofa réði nýverið sex nýja eftirlitsmenn til starfa í stað eldri starfsmanna sem látið hafa af störfum. Nýju veiðieftirlit...