Álaveiðar mögulegar sem búsílag

143
Deila:

Fiskistofa auglýsir nú eftir umsóknum um álaveiðar til eigin neyslu. Allar álaveiðar eru óheimilar í sjó, ám og vötnum á Íslandi samkvæmt samkvæmt gildandi reglugerð, nema að fengnu sérstöku leyfi frá Fiskistofu til álaveiða til eigin neyslu.

Ef áll veiðist í lax- eða silungsveiði er skylt að sleppa honum. Öll sala og markaðsfærsla á íslenskum ál og álaafurðum er bönnuð.

Leyfi til veiða vegna eigin neyslu

Fiskistofa getur veitt leyfi til takmarkaðra veiða á áli til eigin neyslu þar sem veiðar hafa verið eða verða stundaðar sem búsílag. Leyfi eru bundin því skilyrði að allur afli sé skráður og að Fiskistofu verði sendar árlega skýrslur um sókn og afla.

Umsóknarfrestur vegna ársins 2021 er til og með 1. apríl nk.

Skila skal umsóknum til fiskistofa@fiskistofa.is

Að undangenginni skoðun á umsókn til álaveiða verður gefið út leyfi til umsóknaraðila þar sem fram koma skilyrði fyrir veiðunum.

 

Deila: