Hafró vill banna fiskeldi í Jökulfjörðum

83
Deila:

Hafrannsóknarstofnun telur tilefni til þess að banna fiskeldi í sjókvíum í Jökulfjörðum. Ástæður þess, eru samkvæmt bréfi stofnunarinnar dags 10. júlí sl til sjávarútvegsráðherra, erfitt veðurfar á svæðinu sem ógni velferð eldisfisks og auki hættu á stroki úr kvíum, hugsanlega neikvæð vistfræðileg áhrif á lífríki fjarðarins og takmörkun áhættumats á eldi fram yfir ráðleggingu Hafrannsóknarstofnunar. Segir í bréfinu að um sé að ræða varúðarnálgun þar sem náttúran njóti vafans í því skyni að nýting auðlinda verði sjálfbær.

Í umsögninni er fundið að því að laxeldið í sjókvíum myndi spilla ásýnt svæðisins og gildi þess sem friðlands og yrði því að öllum líkindum að endurskoða flokkun þess. Þá segir að gönguleiðir laxa úr ám innst í Djúpinu séu til hafs og ekki sé vitað hvar þær liggja í tíma og rúmi. Loks er því borið við að veður séu vond í Jökulfjörðum og því megi leiða líkum að því að þeir séu óheppilegt uppeldissvæði að vetrarlagi.

Fiskistofa: ekki bann  en þó 

Fiskistofa var einnig beðin um umsögn um áform sjávarútvegsráðherra um bann við fiskledi í Jökulfjörðum. Í umsögn stofnunarinnar segir að ekkert veiifélag sé starfandi á svæðinu né séu upplýsingar um lax- eða silungsveiði í Jökulfjörðum. Telur Fiskistofa ekki ástæðu til að banna eða takmarka sjókvíaeldi í Jökulfjörðum með tilliti til áhrifa á villta laxastofna í Jökulfjörðum og segir að áhættumat Hafrannsóknarstofnunar ætti að   gagnast til þess að skera úr um hvort rétt sé að banna eða takmarka eldið í Jökulfjörðunum. Fiskistofa bætir því þó við að hætta geti stafað af eldinu vegna slysasleppinga og að strokufiskar geti borist til annarra landshluta og bendir á að skilyrða mætti eldið við geldan fisk.

Mast: hverfandi hætta á smiti í villtan fisk

Matvælastofnun var einng beðin um umsögn. Þar kveður við annan tón en í umsögnum Hafrannsóknarstofnunar og Fiskistofu. Í þeim báðum er varað við  smitsjúkdómahættu frá eldisfiski í villtan lax, en þó sé  lítið sé vitað um hvort það gerist hér við land og ef svo er hve mikil áhrifin séu.

Matvælastofnun segir hins vegar að svo virðist að hverfandi líkur séu á dreifingu smitsjúkdóma úr eldisfiski í villtan fisk og sömuleiðis séu áhrifin af smiti með laxalús að öllu jöfnu ekki mikil. Erindinu svara Matvælastofnun þannig að ekki sé rétt að stofnunin taki beina afstöðu til þess hvort rétt sé að banna eða takmarka fiskeldi í Jökulfjörðum enda geti þá komið til önnur sjónarmið sem eru ekki á verksviði stofnunarinnar.

Umsagnirnar voru lagðar fram til kynningar á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar í gær.

Óskar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eftir fjarfundi með fulltrúum stofnanna og
sveitarfélaga á svæðinu til að fylgja umsögnunum eftir og ræða næstu skref.

Fyrirhugað er að fundurinn fari fram í gegnum Teams fimmtudaginn 10. desember nk. kl. 13 :00.

Frétt af bb.is

 

Deila: