Töluverður munur á fiskverði í fiskbúðum

Deila:

Oft var töluverður munur á kílóverði af fiskmeti í verðkönnun verðlagseftirlits ASÍ sem framkvæmd var miðvikudaginn 4. maí. Algengast var að 20-40% munur væri á kílóverði af fiski í könnuninni. Í 13 tilfellum af 27 var 600-800 kr. munur á hæsta og lægsta kílóverði og í jafn mörgum tilfellum nam verðmunurinn 900-1.200 krónum. Sem dæmi um mikinn verðmun má nefna 58% mun á hæsta og lægsta kílóverði af þorskflökum, 107% mun á kílóverði af rauðsprettuflökum, 65% mun á kílóverði af fiskrétti með löngu og 52% mun á kílóverði af plokkfiski.

Litla fiskbúðin Helluhrauni var oftast með lægsta verðið í könnuninni, í 18 tilfellum. Næst oftast var Fiskbúð Sjávarfangs á Ísafirði með lægsta verðið, í 4 tilfellum. Hafið og Fiskbúð Suðurlands voru oftast með hæsta verðið, í 10 tilfellum hvor um sig.

Verðtökufólki verðlagseftirlitsins var meinað að taka niður verð hjá eftirfarandi fyrirtækjum: Fiskbúðinni Hafberg, Fiskbúð Fúsa, Fiskbúðinni Vegamót, Fylgifiskum Nýbýlavegi og Melabúðinni. Að neita þátttöku í verðkönnun samræmist ekki sjálfsögðum rétti neytenda að fá skýrar og skilmerkilegar upplýsingar um verð vöru og þjónustu á sölustað. Framganga sem þessi vekur upp spurningar um af hverju fyrirtæki telji hagsmunum sínum betur borgið með því upplýsa neytendur ekki um verð.

107 % verðmunur á rauðsprettuflökum og 188 % á þurrkaðri ýsu með roði
Mestur verðmunur á ferskum fiski í könnuninni reyndist vera 107 % munur á hæsta og lægsta kílóverði á rauðsprettuflökum með roði. Skagafiskur Akranesi var með hæsta verðið 3.490 kr./kg og Litla Fiskbúðin Helluhrauni lægsta verðið 1.690 kr./kg.

Töluverður verðmunur gat verið á algengum vörutegundunum en þar má nefna 31% mun á hæsta og lægsta kílóverði af ýsuflökum, roðlausum og beinlausum þar sem lægsta verðið var hjá Litlu Fiskbúðinni á 2.290 kr./kg en hæsta verð 2.990 kr./kg mátti finna í fimm verslunum. Þorskflök, roðlaus og beinlaus, voru ódýrust hjá Litlu Fiskbúðinni á 1.890 kr./kg en dýrust hjá Skagafiski Akranesi og Fiskbúð Suðurlands Selfossi, 2.990 kr./kg og sem gerir 58 % verðmun. Laxaflök með roði/beinlaus voru með 32 % verðmun ódýrust í Litlu Fiskbúðinni á 2.790 kr./kg og dýrust í Hafið Fiskverslun og Fisk kompaní Akureyri á 3.690 kr./kg.

Mikill munur á verði á harðfiski

Einnig vekur athygli mikill verðmunur á harðfisk milli verslana. Sem dæmi er 188% munur á hæsta og lægsta kílóverði á þurrkaðri ýsu með roði þar sem Fiskbúðin Mosfellsbæ var með hæst verð 15.500 kr./kg og Fiskbúð Suðurlands Selfossi með lægsta verð, 5.380 kr./kg. Þá reyndist vera 100% verðmunur á þurrkuðum Steinbít með roði. Hæsta verðið var hjá Fiskbúðinni Trönuhrauni, 17.500 kr./kg en það lægsta hjá Fiskbúð Sjávarfangs Ísafirði, 8.750 kr./kg.

Mesti verðmunur á meðlæti í könnuninni var á íslenskum Ggullauga kartöflum eða 171% en í krónum talið var verðmunurinn 498 kr./kg. Ódýrastar voru kartöflurnar á 292 kr./kg hjá Fjarðarkaup en dýrastar hjá Hafið Fiskverslun á 790 kr./kg.

Deila: