Framboð Heiðveigar ólögmætt!

Deila:

„Af öllum framangreindum ástæðum leiðir, að framboð B-lista til stjórnar í félaginu uppfyllir ekki skilyrði laga félagsins til mótframboðs og telst listinn því ekki vera lögmætur. Þar sem aðeins einn lögmætur listi, A-listi stjórnar félagsins, hefur borist til stjórnar, trúnaðarmannaráðs og matsveinadeildar, sbr. c-liður 5. mgr. 16. gr. laga félagsins, úrskurðar kjörstjórn að þeir menn sem þar eru tilnefndir teljast vera sjálfkjörnir í stjórn félagsins, stjórn matsveinadeildar og trúnaðarmannaráð, til samræmis við önnur ákvæði laga félagsins.

Auk framangreindra buðu 5 félagsmenn sig fram til setu í trúnaðarmannaráði félagsins. Þeir uppfylla ekki skilyrði 16. gr. laga félagsins  og teljast þeir því ekki tækir til setu í ráðinu.“

Svo segir í niðurstöðu kjörstjórnar Sjómannafélags Íslands um framboð Heiðveigar Maríu Einarsdóttur til formennsku í Sjómannafélagi Íslands. Kjörstjórnin fundaði í gær og fyrradag og var niðurstaðan að framboðið uppfyllti ekki skilyrði félagsins. Í fundargerð kjörstjórnar segir svo:

„Skoðun á listum stjórnar félagsins, A-lista, til setu í stjórn, stjórn matsveinafélags og trúnaðarmannaráðs leiddi í ljós að þeir félagsmenn sem þar eru tilgreindir uppfylltu allir skilyrði félagsins um kjörgengi og telst listi A-lista því lögmætur vera.

Við skoðun lista B-listar til stjórnar í félaginu og skrá meðmælenda kom eftirfarandi í ljós:

-Einungis var lagður fram listi til stjórnar og varastjórnar í félaginu, ásamt skrá yfir meðmælendur. Ekki bárust listar til stjórnar matsveinadeildar eða trúnaðarmannaráðs. Samkvæmt lögum félagsins, sbr. auglýsing á framboðsfresti í Morgunblaðinu og á vefsíðu félagsins, fara kosningar fram til framangreindra 2ja stjórna og trúnaðarmannaráðs á sama tíma og skal mótframboð til stjórnar í félaginu jafnframt leggja fram framboð til stjórnar matsveinadeildar, sbr. 3. gr. laga félagsins, og trúnaðarmannaráðs, sbr. 16. gr. laga félagsins. Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga félagsins skal stjórn félagsins, varastjórn og stjórn matsveinadeildar eiga sæti í trúnaðarmannaráði félagsins. Í c-lið 5. mgr. 16. gr. laga félagsins kemur fram að hafi aðeins einn framboðslisti borist til stjórnar, trúnaðarmannaráðs og matsveinadeildar séu þeir menn sem þar eru tilnefndir sjálfkjörnir í stjórn. Berist tveir eða fleiri framboðslistar skulu þeir merktir bókstöfunum A, B, C o.s.frv. Af framangreindu er ljóst að lög félagsins áskilja að mótframboð í félaginu skuli samanstanda af lista til stjórnar, trúnaðarmannaráðs og matsveinadeildar. Listi B-lista var eins og að framan greinir einvörðungu mótframboð til stjórnar, en engir listar bárust til stjórnar matsveinadeildar eða trúnaðarmannaráðs.

-Frambjóðandi B-lista til formanns stjórnar félagsins er hvorki félagsmaður í félaginu né uppfyllir hann skilyrði c-liðar 5. mgr. 16. gr. laga félagsins um kjörgengi, þar sem hann hafði ekki greitt í félagið í a.m.k. 3 ár.

-Samkvæmt c-lið 5. mgr. 16. gr. laga félagsins, þurfa þeir félagsmenn sem leggja fram annan framboðslista við stjórnarkjör að leggja fram meðmælalista um leið og framboðslisti er afhentur og skal meðmælalistinn afhentur kjörstjórn um leið og framboðslistinn er afhentur. Með lista B-framboðs til stjórnar í félaginu fylgdu listar með meðmælum 111 manna. Við skoðun á listunum kom í ljós að þrír þeirra voru ekki félagsmenn í félaginu og frambjóðandi B-lista til formanns í stjórn félagsins. Auk þess voru allir frambjóðendur til stjórnar og varastjórnar í félaginu, alls 10, meðal meðmælenda. Frambjóðendur til stjórnar og varastjórnar í félaginu geta ekki jafnframt verið meðmælendur með eigin framboði. Aðrir 99 meðmælendur með B-lista voru gildir félagsmenn. Af því leiðir tilskildum fjölda meðmælanda með framboði B-lista var ekki náð, en samkvæmt c-lið 5. mgr. 16. gr. laga félagsins þurfa að fylgja að lágmarki 100 meðmæli með mótframboði til stjórnar í félaginu.“

 

Deila: