Aflasamsetning hjá vinnsluskipum

Deila:

Fiskistofa heldur nú áfram að birta upplýsingar um aflasamsetningu á hinum ýmsu tegundum veiða eftir því hvort eftirlitsmenn stofnunarinnar voru með í för eða ekki. Að þessu sinni birtast hér   upplýsingar um aflasamsetningu vinnsluskipa  á síðasta ári. Íslenski vinnsluskipaflotinn er ekki stór  og því ná upplýsingarnar til allra vinnsluskipanna. Þau eru þó ekki tilgreind hér með nafni, en  búast má við að gefið verði upp um hvaða skip er að ræða í hverju tilfelli í framtíðinni þegar sambærilegar samantektir verða birtar.

Ástæður breytilegrar aflasamsetningar geta verið margvíslegar. Aðstæður í hafinu geta verið ólíkar hverju sinni og ætlun útgerðar og skipstjórnarmanna getur verið mismunandi frá einni veiðiferð til annarrar.

Það er m.a. hlutverk Fiskistofu að hafa eftirlit með að ekki komi til brottkasts. Til þess að rækja það hlutverk sem best beitir Fiskistofa margvíslegum aðferðum og má í því sambandi nefna samvinnu við útgerðir og skipstjórnarmenn, áhættugreiningu og aðgengi allra að upplýsingum um veiðar og afla. Þannig telur Fiskistofa að hún ræki hlutverk sitt að gæta hagsmuna þjóðarinnar við ábyrga nýtingu auðlinda hafs og vatna.

Fiskistofa birtir hér niðurstöður um magn og fjölda fisktegunda í veiðiferðum vinnsluskipa á síðasta ári. Í þeim gögnum sem hér eru tekin saman og birt er borin saman aflasamsetningin á sama skipi í fimm veiðiferðum í röð og þær veiðiferðir auðkenndar þegar veiðieftirlitsmenn Fiskistofu voru um borð. Valdar voru veiðiferðir vinnsluskipa með viðveru eftirlitsmanna um borð á árinu 2018. Birtar eru upplýsingar um landaðan afla í tveimur veiðiferðum sama skips á undan og á eftir ferðinni með eftirlitsmanninum. Í einu tilfelli fór viðkomandi skip ekki til sambærilegra veiða eftir ferðina með eftirlitsmanninum þannig að birtar eru fjórar ferðir skipsins fyrir ferðina með veiðieftirlitsmanninum.

Hér er að finna upplýsingar um aflasamsetningu vinnsluskipa í veiðiferðum á árinu 2018

Myndin hér að neðan sýnir sem dæmi aflasamsetningu í fimmferðum eins vinnsluskips.

 

 

Deila: