Afkoman ekki viðunandi

Deila:

Rekstrartekjur HB Granda hf. á fyrsta ársfjórðungi ársins 2019 námu 58,0 m€, samanborið við 50,2 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 9,7 m€ eða 16,7% af rekstrartekjum, en var 7,8 m€ eða 15,5% árið áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 0,7 m€, en voru neikvæð um 1,3 m€ á sama tíma árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 0,05 m€, en voru jákvæð um 1,4 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 5,0 m€ og hagnaður tímabilsins var 3,9 m€.

Efnahagur

Heildareignir félagsins námu 656,8 m€ í lok mars 2019. Þar af voru fastafjármunir 554,5 m€ og veltufjármunir 102,3 m€. Eigið fé nam 270,4 m€, eiginfjárhlutfall í lok mars var 41,2%, en var 41,9% í lok árs 2018. Heildarskuldir félagsins voru í marslok 386,4 m€.

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 22,2 m€ á tímabilinu, en nam 9,9 m€ á sama tíma fyrra árs. Fjárfestingarhreyfingar voru jákvæðar um 6,2 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 22,3 m€. Handbært fé hækkaði því um 6,1 m€ á tímabilinu og var í lok mars 44,4 m€.

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi fyrsta ársfjórðungs 2019 (1 evra = 135,78 kr) verða tekjur 7,9 milljarðar króna, EBITDA 1,3 milljarður og hagnaður 0,5 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á gengi 31. mars 2019 (1 evra = 137,12 kr) verða eignir samtals 90,1 milljarðar króna, skuldir 53,0 milljarðar og eigið fé 37,1 milljarðar.

Skipastóll og afli

Í febrúar var Helgu Maríu lagt, og eru nú átta skip í flota samstæðunnar.

Á fyrsta ársfjórðungi ársins 2019 var afli skipa félagsins 13,0 þúsund tonn af botnfiski og 14,8 þúsund tonn af uppsjávarfiski.

„Afkoman á ársfjórðungnum var ekki viðunandi fyrir eins stórt félag og HB Granda. EBITDA hækkaði í 9,7 milljónir evra úr 7,8 milljónum fyrir sama tímabil í fyrra, sem er gott, en hafa þarf í huga að efnahagsreikningurinn er umtalsvert stærri núna en þá. Það skiptir miklu að hafa augastað á þeim fjármunum sem liggja undir við að búa til rekstrarhagnað. Vissulega var það áfall fyrir okkur að ekki voru heimilaðar loðnuveiðar í vetur en við eigum samt að geta gert betur og að því stefnum við,“ segir Guðmundur Kristjánsson, forstjóri HB Granda hf.

 

Deila: