Miklar framkvæmdir í höfnum Vesturbyggðar

Deila:

Miklar framkvæmdir hafa verið og eru fyrirhugaðar í höfnum Vesturbyggðar í ár. Mestar eru framkvæmdirnar í Bíldudalshöfn meðal annars lenging og endurbygging stórskipabryggju. Frá þessu er greint á heimasíðu Vesturbyggðar.

Bíldudalshöfn

Á fjárhagsáætlun 2019 voru 1.600.000.- kr áætlaðar í viðhald og 3.650.000.- kr í sérgreind verkefni.

Til viðbótar þessum tölum eru svo framkvæmdir við lengingu stórskipakants og endurbygging hafskipabryggju, hlutur Hafnarsjóðs í því verkefni er áætlaður um 70.000.000 á árinu 2019.

Nýtt ruslagerði var sett upp ofan við smábátabryggju, þar má skila inn almennum úrgangi, olíusíum, úrgangsolíu, plasti, pappa, rafgeymum o.s.frv. Einnig var farið í jarðvinnu við innanverða höfnina og gengið frá ófrágengnum svæðum, þau tyrft og snyrt. Þá er búið að greiða fyrir stækkun á heimtaug á Bíldudalshöfn úr 400A í 630A, en með aukinni skipakomu hefur aukist eftirspurn eftir rafmagni á höfninni.

Fyrirhuguð verkefni á haustmánuðum eru:

  • Færsla á girðingu við kalkþörungafélagið til að rýmka fyrir gámum er fyrirhuguð í september.
  • Í október verður boðinn út niðurrekstur á stálþili sem og steyptum kanti, stefnt að því að hefja niðurrekstur fyrir áramót. Þetta er hluti af stærra verkefni sem áætlað er að klárist vorið 2021.
  • Klára breytingar á heimtaug frá 400A í 630A.

Brjánslækjarhöfn

Á fjárhagsáætlun 2019 voru 2.000.000 settar í viðhaldsverkefni á Brjánslækjarhöfn.

Á vormánuðum var settur upp nýr löndunarkrani við Brjánslækjarhöfn, einnig voru endurnýjaðar dekkjalengjur við olíubryggju sem og skipt um kastara í ljósamöstrum.

Fyrirhuguð verkefni á haustmánuðum eru:

  • Klára uppsetningu á rafmagnstenglum fyrir landtengingar smábáta, en það verkefni hefur verið í undirbúningi í talsverðan tíma.

Patrekshöfn

Á fjárhagsáætlun 2019 voru 3.000.000.- kr settar í viðhaldverkefni og 3.000.000.- kr settar í sérgreind verkefni.

Helstu verkefni ársins hafa verið viðhald á vogarhúsi en þar var skipt var um gler og glugga. Fjárfest var í nýrri færanlegri hafnarvog, en ætlunin með henni er að minnka lyftaraumferð á höfninni sem og að flýta fyrir afgreiðslu smábáta. Þá voru settar upp nýjar dekkjalengjur við timburbryggju en þar vantaði alveg dekkjun og vantar enn að hluta. Einnig voru uppfærðir kastarar í möstrum, annar löndunarkraninn yfirfarinn  sem og áfram unnið í eftirlitsmyndavélakerfi.

Fyrirhuguð verkefni á haustmánuðum eru:

  • Fjölga dekkjalengjum við timburbryggju, en þar vantar dekkjalengjur að hluta.
  • Setja upp varnargirðingu til að aðskilja gámasvæði frá hafnarkanti, en mikil vöntun hefur verið á svæði undir geymslugáma fyrir notendur hafnarinnar
  • Yfirfara löndunarkrana.

 

Deila: