Okkur gekk vel

Deila:

„Okkur gekk vel á þriðja fjórðungi ársins. Þorskveiði, makrílveiðar og vinnsla gengu vel og meira var framleitt á þessu tímabili af verðmætari afurðum. Verð afurða á erlendum mörkuðum voru hagstæð og ekkert skip var í slipp á tímabilinu. Þá eru auknar fjárfestingar félagsins á undanförnum misserum í nýjum skipum og aflaheimildum að skila sér með skýrum hætti í aukinni arðsemi.“

Þetta segir Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims hf. um afkomu félagsins á fyrstu níu mánuðum ársins.

Rekstrartekjur Brims hf. á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 námu 177,7 m€, samanborið við 149,2 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 51,3 m€ eða 28,9% af rekstrartekjum, en var 24,1 m€ eða 16,2% árið áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 3,2 m€, en voru neikvæð um 1,4 m€ á sama tíma árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru neikvæð um 0,1 m€, en voru jákvæð um 1,9 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 37,2 m€ og hagnaður tímabilsins var 28,5 m€.

Heildareignir félagsins námu 663,8 m€ í lok september 2019. Þar af voru fastafjármunir 533,6 m€ og veltufjármunir 130,2 m€. Eigið fé nam 295,6 m€, eiginfjárhlutfall í lok september var 44,5%, en var 41,9% í lok árs 2018. Heildarskuldir félagsins voru í septemberlok 368,3 m€.

Handbært fé frá rekstri nam 41,7 m€ á tímabilinu, en nam 17,4 m€ á sama tíma fyrra árs. Fjárfestingarhreyfingar voru jákvæðar um 20,5 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 50,6 m€. Handbært fé hækkaði því um 11,6 m€ á tímabilinu og var í lok september 49,9 m€.

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi fyrstu níu mánaða ársins 2019 (1 evra = 137,11 kr) verða tekjur 24,4 milljarðar króna, EBITDA 7,0 milljarður og hagnaður 3,9 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á gengi 30. september 2019 (1 evra = 134,72 kr) verða eignir samtals 89,4 milljarðar króna, skuldir 49,6 milljarðar og eigið fé 39,8 milljarðar.

Í skipastól félagsins voru í septemberlok átta skip. Á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 var afli skipa félagsins 40 þúsund tonn af botnfiski og 70 þúsund tonn af uppsjávarfiski.

Önnur mál

Þann 15. október var hlutafé félagsins hækkað um 133.751 þúsund krónur í tengslum við kaup félagsins á öllu hlutafé í sölufélögum í Japan, Hong Kong og á meginlandi Kína, sem og þjónustufélagi á Íslandi. Félögin verða hluti af samstæðureikningsskilum á fjórða ársfjórðungi.

Í lok október var gerður samningur um kaup á tveimur sjávarútvegsfyrirtækjum, Fiskvinnslunni Kambi hf. og útgerðarfélaginu Grábrók ehf. Samanlagt kaupverð félaganna nemur um 22 millj. evra og samþykkti stjórn félagsins kaupin á fundi sínum í gær. Kaupin eru háð samþykki hluthafafundar, Samkeppniseftirlitsins og eftir atvikum annarra eftirlitsaðila.

 

Deila: