-->

Bandarískt frumkvöðlafyrirtæki á sviði loftlagsmála hefur starfsemi á Akranesi

Bandaríska loftslagsfyrirtækið Running Tide undirritaði í gær samning við Breið – þróunarfélag og Brim hf. um leigu húsnæðis undir aðstöðu fyrir rannsóknir og framleiðslu á þörungum til kolefnisbindingar í hafi. Undirritunin er fyrsta skrefið í uppbyggingu á starfsemi fyrirtækisins á Akranesi, sem einnig horfir til þess að vera með starfsemi á Grundartanga.

Starfsemi Running Tide á Breiðinni verður í formi rannsóknar- og þróunarstarfs á sviði líftækni en fyrirtækið hyggst nýta þá þekkingu sem það hefur aflað sér í hátækniþörungarækt og byggja upp starfsemi sína á því sviði á Íslandi. Running Tide mun strax í sumar ráða tvo sérfræðinga til starfa á Akranesi og hafa störfin þegar verið auglýst. Fyrirtækið hyggst auglýsa fleiri störf á næstunni samhliða opnun starfstöðvar sinnar á Breiðinni.

Running Tide er nýstárlegt fyrirtæki sem þróar og nýtir tækni og aðferðir sem örva náttúruleg ferli sjávarins í að grípa, binda, og geyma kolefni til langs tíma. Hluti lausnarinnar sem Running Tide vinnur að byggist á að rækta stórþörunga sem binda kolefni í stórum stíl á sérhönnuðum baujum á hafi úti. Þörungarnir og baujurnar vinna einnig gegn súrnun sjávar. Lausnir fyrirtækisins á sviði kolefnisbindingar bæta þannig lífríki hafsins og skila ávinningnum til sjávarplássa og vistkerfa heimsins. Þróun og framleiðsla á þörungunum sjálfum verður staðsett á Akranesi. Forsvarsmenn fyrirtækisins telja að Ísland hafi alla burði til að verða miðstöð kolefnisbindingar í heiminum.

Running Tide var stofnað fyrir fimm árum síðan í Bandaríkjunum en er nú að hefja starfsemi hér á landi fyrir milligöngu Transition Labs sem kynnt var nýlega. Kristinn Árni L. Hróbjartsson er nýráðinn framkvæmdastjóri Running Tide á Íslandi.

„Þær viðtökur sem við höfum fengið á Akranesi hafa verið afar fagmannlegar og jákvæðar. Forsvarsfólk Breiðarinnar hefur skýra sýn og ljóst er að þau vilja laða að sér ýmsa nýstárlega starfsemi sem á framtíðina fyrir sér. Starfsemi sem býr ekki einungis til ný störf heldur hefur auk þess jákvæð áhrif á umhverfið. Á Akranesi höfum við aðgengi að reynslumiklu vinnuafli og landfræðileg staða sveitarfélagsins og hafnarinnar á Grundartanga hentar okkar áætlunum afar vel,” segir Kristinn Árni L. Hróbjartsson, framkvæmdastjóri Running Tide.

„Við höfum átt gott samtal við Running Tide um nokkurt skeið og erum mjög spennt fyrir hugmyndafræði fyrirtækisins og fyrirhugaðri starfsemi þeirra á Akranesi og Grundartanga. Loftslagsmál og lífriki sjávar eru forsenda farsællar framtíðar og við erum stolt af því að Akraneskaupstaður, Breiðin, Faxaflóahafnir og Brim geti stutt við þessa nýsköpun með því að leigja Running Tide húsnæði og aðstöðu. Á Akranesi er að finna þekkingu og reynslu á fjölmörgum sviðum sem getur nýst þessari starfsemi. Þekkingu sem skapast hefur með þeirri atvinnustarfsemi sem verið hefur í bænum í gegnum tíðina. Akranes vill gjarnan leika veigamikið hlutverk í því mikilvæga verkefni að bregðast við loftslagsvandanum og við erum stolt að það starf sem hefur verið unnið í Breið þróunarfélagi hafi náð að fanga athygli þessara öflugu frumkvöðla og tæknifjárfesta hjá Transition Labs og Running Tide. Til framtíðar sjáum við tækifæri til þess að verða miðstöð frumkvöðlastarfsemi á sviði loftlagsmála. Við fögnum því skrefi sem nú er tekið og hlökkum til að fylgjast með Running Tide í þeirra mikilvægu vegferð að berjast við þá loftlagsvá sem að heiminum steðjar,“ segir Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri Akraness.

 „Með þátttöku í starfsemi Breiðarinnar vill Brim stuðla að atvinnuþróun á athafnasvæði félagsins á Akranesi. Það er ánægjulegt að rótgróið sjávarútvegsfyrirtæki eins og Brim stígi þetta skref með framsæknu tæknifyrirtæki á borð við Running Tide sem vinnur að því að styrkja og efla lífríki sjávar og þá um leið heimsins alls. Brim býður Running Tide velkomið á Breiðina,” segir Inga Jóna Friðgeirsdóttir, fjármálastjóri Brims hf. og stjórnamaður í Breið þróunarfélagi.

Þess má að lokum geta að í lok júní hyggst Akraneskaupstaður boða til opins íbúafundar með Marty Odlin, stofnanda Running Tide, þar sem hann mun fjalla um fyrirtækið, skýra frá áhuga þess og áformum á Akranesi og svara spurningum bæjarbúa.

Tengdar færslur

thumbnail
hover

Stuðla að grænum skrefum í sjávarútvegi

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og breytingar á lögum um stjórn fiskveiða (aflvísir...

thumbnail
hover

Íþyngjandi gjaldtaka hægir á verðmætasköpun í...

„Gjaldtaka í sjókvíaeldi er umfangsmeiri en í flestum öðrum atvinnugreinum hér á landi. Flest fyrirtæki greiða hefðbundin gjöl...

thumbnail
hover

Mikið óveitt af ufsa

Mikið er óveitt af ufsa nú þegar fiskveiðiárinu er að ljúka. Það er svipuð staða og í fyrra. Kvótinn nú er 78.700 tonn, aflin...