Íshlutfall mjög breytilegt

Deila:

Fiskistofa birtir hér niðurstöður vigtana m.t.t. íshlutfalls hjá þeim vigtunarleyfishöfum þar sem veiðieftirlitsmenn Fiskistofu hafa viðhaft eftirlit með endurvigtun á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2017.

Taflan hér að neðan sýnir samanburð á  vegnu meðalíshlutfalli hvers vigtunarleyfishafa og íshlutfallinu þegar  eftirlit var haft með vigtuninni. Vegið meðalíshlutfall er íshlutfall vigtunar þegar tekið er tillit til heildarmagns sem vigtað er í öllum vigtunum  frá tilteknu skipi hjá viðkomandi leyfishafa. Þessi tala er borin saman við íshlutfallið þegar eftirlitsmaður er viðstaddur endurvigtun og mismunurinn í prósentustigum er birtur. Taflan sýnir einnig heildarafla sem viðkomandi  skip landaði hjá vigtunarleyfishafanum á tímabilinu.

Ástæður  breytilegs íshlutfalls geta verið margvíslegar. Það er hlutverk Fiskistofu að hafa eftirlit með að vigtun á sjávarafla sé sem réttust. Til þess að rækja það hlutverk sem best beitir  Fiskistofa margvíslegum aðferðum og  má í því sambandi nefna samvinnu við útgerðir og vinnslur, áhættugreiningu og aðgengi allra að upplýsingum um veiðar og afla.

Fiskistofa Íshlutfall

Skýringar: Blaðsíðutölin á myndinni vísa á gögn  um viðkomandi  landanir og endurvigtanir í skjalinu hér að neðan.  Feitletruðu hlutfallstölurnar sýna í prósentustigum mismuninn á íshlutfalli í aflanum við endurvigtun að viðstöddum eftirlitsmanni í samanburði við meðalísmagn í öllum afla viðkomandi skips sem aðili  vigtaði á tímabilinu. Mismunurinn  birtist í prósentustigum. Svo dæmi sé tekið er efst á listanum aðili þar sem íshlutfallið í aflanum  var að meðaltali 16,97% en við yfirstöðu eftirlitsmanns reyndist það 4,33%.  Mismunurinn er 12,64 prósentustig sem íshlutfallið er lægra við yfirstöðu en það var í aflanum að jafnaði á tímabilinu .

Deila: