Tekjuvöxtur Eimskips 29,7% á fyrsta ársfjórðungi

Deila:

„Rekstrartekjur Eimskips á fyrsta ársfjórðungi 2017 jukust um 29,7% samanborið við sama tímabil í fyrra og námu 146,9 milljónum evra. Vöxturinn skýrist þannig að 18,2% er vegna nýrra fyrirtækja í samstæðunni og 11,5% vegna innri vaxtar, þrátt fyrir sjómannaverkfallið hér á landi sem hafði áhrif á flutt magn frá landinu. Innri vöxtur er tilkominn vegna vaxtar í flutningsmagni og hækkandi verða á alþjóðaflutningamarkaði.“ Þetta kemur fram hjá Gylfa Sigfússyni, forstjóra Eimskips í frétt á heilasíðu félagsins.  Þar segir hann ennfremur:

Neikvæð áhrif af sjómannaverkfallinu

„Sjómannaverkfallið, sem stóð yfir frá 15. desember 2016 til 19. febrúar 2017, hafði neikvæð áhrif á flutt magn af fiski og tengdri þjónustu. EBITDA nam 9,3 milljónum evra samanborið við 9,6 milljónir evra á fyrsta ársfjórðungi í fyrra. Neikvæð áhrif verkfallsins á EBITDA námu 1,5 milljónum evra. Stjórnvaldssekt Fjármálaeftirlitsins að fjárhæð 0,4 milljónir evra, sem Eimskip er ósammála og mun vísa til dómstóla, var gjaldfærð á fjórðungnum og kostnaður tengdur kaupum á nýjum fyrirtækjum nam 0,4 milljónum evra. Að teknu tilliti til þessara einskiptisliða nam aðlöguð EBITDA 11,6 milljónum evra og hækkaði um 20,5% á milli ára.

Rekstur nýju félaganna Mareco og Extraco gengur vel og er í samræmi við væntingar okkar, en hlutdeild þeirra í EBITDA fjórðungsins nam 1,5 milljónum evra. Að teknu tilliti til verkfallsins og annarra einskiptisliða skilaði innri vöxtur starfseminnar 3,8% aukningu EBITDA, þrátt fyrir aukinn kostnað vegna aukinnar afkastagetu siglingakerfis félagsins og minna flutningsmagns í Noregi.

Gengi krónunnar eykur kostnað

Rekstrargjöld hækkuðu um 32,8% samanborið við fyrsta ársfjórðung 2016. Þar af hækkuðu laun og launatengd gjöld um 19,6%, einkum vegna styrkingar íslensku krónunnar. Hækkun skýrist einkum af nýjum fyrirtækjum í samstæðunni, launakostnaði, hærri flutningsgjöldum frá alþjóðlegu skipafélögunum, hærri olíukostnaði, vexti í afkastagetu siglingakerfisins og ofangreindum einskiptisliðum. Hagnaður fjórðungsins nam 0,2 milljónum evra samanborið við 1,8 milljónir evra í fyrra, einkum vegna 1,0 milljónar evra hækkunar á afskriftum vegna aukinna fjárfestinga. Tekjur af áætlunarsiglingum félagsins námu 92,1 milljón evra á fjórðungnum og hækkuðu um 8,9 milljónir evra eða 10,7%. Magn í áætlunarsiglingum jókst um 3,0% samanborið við sama tímabil í fyrra. EBITDA af áætlunarsiglingum dróst saman um 2,5 milljónir evra á fjórðungnum, aðallega vegna verkfallsins og annarra einskiptisliða hér að ofan sem námu alls 2,3 milljónum evra.

Rekstur flutningsmiðlunar gekk vel, en magn jókst um 28,9% og tekjur námu 54,8 milljónum evra og hækkuðu um 24,8 milljónir evra eða 82,6%. Ný félög í samstæðunni skýra 69,4% af tekjuvextinum en 13,2% koma frá annarri flutningsmiðlunarstarfsemi. EBITDA af flutningsmiðlun hækkaði um 113,1%, en 79,6% voru vegna nýrra fyrirtækja og 33,5% vegna innri vaxtar.

Samið um smíði tveggja skipa

Eimskip og Royal Arctic Line á Grænlandi undirrituðu í janúar samkomulag um samstarf, en það er háð kynningu og staðfestingu frá viðeigandi yfirvöldum ef við á. Eimskip undirritaði á sama tíma samning við skipasmíðastöð í Kína um smíði á tveimur 2.150 gámaeininga skipum með ísklassa og Polar Code sem uppfylla munu kröfur um nýja umhverfisstaðla. Gert er ráð fyrir að skipin verði afhent á árinu 2019. Samningsverð hvors skips nemur um 32 milljónum dollara þar sem 40% eru greidd á meðan á smíði stendur og 60% við afhendingu. Eimskip tryggði í apríl 80% fjármögnun af smíðaverði skipanna frá þýska bankanum KfW IPEX-Bank GmbH, en lánið er í evrum, til 15 ára og á mjög hagstæðum vaxtakjörum. Royal Arctic Line undirritaði einnig samning um smíði á einu sambærilegu skipi við sömu skipasmíðastöð.

Eimskip keypti 80% hlut í flutningsmiðlunarfyrirtækinu Mareco í Belgíu í janúar. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Antwerpen, það hefur starfsstöð í Sao Paulo í Brasilíu og er sérhæft í frystiflutningsmiðlun, einkum til Vestur-, Mið- og Suður-Afríku. Helstu vörutegundir eru sjávarafurðir, kjúklingur, svínakjöt og nautakjöt. Mareco flytur um 32 þúsund gámaeiningar á ári og eru áætlaðar árstekjur þess um 60 milljónir evra.

Snemma í apríl tilkynnti Eimskip um kaup á 51% hlut í CSI Group LLC sem er með höfuðstöðvar í Boston í Bandaríkjunum fyrir um 1,0 milljón evra. Kaupin styrkja stöðu Eimskips á markaði með gáma þar sem CSI er sérhæft í viðskiptum með gáma. Árstekjur CSI nema um 5,0 milljónum evra með um 10% EBITDA hlutfalli.

Kaupum í Noregi hafnað

Þann 3. apríl 2017 höfnuðu norsk samkeppnisyfirvöld kaupum Eimskips á norska flutningafyrirtækinu Nor Lines AS. Eimskip mun halda áfram að leita leiða til að styrkja starfsemi sína í Noregi. Eimskip vinnur áfram að innri vexti og kaupum á fyrirtækjum sem falla að starfsemi félagsins og auka virði þess. Félagið mun því halda áfram að meta nýja kosti í fjárfestingum á fyrirtækjum og skipum. Fyrsti ársfjórðungur var í samræmi við væntingar okkar eins og kynnt var við útgáfu ársuppgjörs 2016 í febrúar, þar með talið áætluð áhrif sjómannaverkfallsins hér á landi. Fyrsti ársfjórðungur er venjulega sá fjórðungur sem skilar lægstri framlegð í rekstri félagsins. Afkomuspá Eimskips fyrir árið 2017 er óbreytt frá því sem kynnt var í febrúar og er EBITDA á bilinu 57 til 63 milljónir evra.“

Deila: