Lækkandi hagnaður í sjávarútvegi

Deila:
Hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja fyrir afskriftir, fjármagnskostnað og tekjuskatt (verg hlutdeild fjármagns, EBITDA) sem hlutfall af heildartekjum sjávarútvegs lækkaði milli áranna 2015 og 2016. Í fiskveiðum og -vinnslu lækkaði hlutfallið (án milliviðskipta) úr 27,3% í 25,4%, hækkaði í fiskveiðum úr 26,1% árið 2015 í 24,2% af tekjum árið 2016 en lækkaði í fiskvinnslu úr 13,5% í 11,9%.

Hreinn hagnaður (EBT) í sjávarútvegi, samkvæmt árgreiðsluaðferð, nam 14,4% árið 2016 samanborið við 17,8% árið áður. Í fjárhæðum nam hagnaðurinn 31,7 milljörðum króna eftir að gjaldfærð hefur verið árgreiðsla að fjárhæð 24,3 milljarðar. Sé miðað við hefðbundna uppgjörsaðferð er niðurstaðan 24% hagnaður 2016 eða 52,8 milljarður, samanborið við 18,7% hagnað árið 2015.

Samkvæmt efnahagsreikningi voru heildareignir sjávarútvegs í árslok 2016 tæpir 621 milljarður króna, heildarskuldir tæpir 360 milljarðar og eigið fé rúmir 262 milljarðar.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í Hagtíðindum um hag veiða og vinnslu.

Deila: