Ánægðir með strandveiðikerfið og vilja leyfa netaveiðar smábáta

Deila:

„Aðalfundur Snæfells fagnar þeim breytingum sem gerðar voru á strandveiðikerfinu og vill að það verði fest í sessi.  Ennfremur að við endurskoðunina verði unnið að umbótum á kerfinu sem taka tillit til fiskgengdar.“

Svo segir í samþykkt smábátafélagsins Snæfells.

Í skýrslu formanns, Örvars Marteinssonar, kom meðal annars fram að meðal félagsmanna ríkti almenn ánægja með nýtt strandveiðikerfi, stórt skref stigið í átt að hagkvæmni.  Örvar sagði rekstrarumhverfi við línuveiðar orðið slæmt.  Einn möguleikinn á að breyta því væri að gefa krókabátum heimild til að veiða í net.

Í lok ræðunnar vék hann að grásleppuveiðum og sagði brýnt að LS hefði hagkvæmni veiða að leiðarljósi við breytingar sem nú væru í umræðunni.

Stjórn Snæfells var endurkjörin með lófaklappi.  Hana skipa eftirtaldir:

Örvar Már Marteinsson formaður, Ólafsvík

Ásmundur Guðmundsson gjaldkeri, Stykkishólmi

Runólfur Kristjánsson ritari, Grundarfirði

Bergvin Snævar Guðmundsson meðstjórnandi, Grundarfirði

Klemens Sigurðsson meðstjórnandi, Arnarstapa

Fjölmargar tillögur voru bornar fram og þær ræddar í þaula áður en gengið var til atkvæða.

Samþykkt að krókabátar fái að veiða í þorskanet

Mesta umræðu fékk tillagan um að leyfðar verði netaveiðar á krókaaflamarksbátum.

„Svara verður þeirri spurningu hvað sé best fyrir alla.  Við yrðum að huga að ímyndinni, netin skora ekki hátt á þeim vettvangi.  Nauðsynlegt að setja ákveðnar reglur, netaveiðar leyfðar í ákveðinn tíma á árinu og reglur um umgengni t.d. að dregið sé daglega,“ segir í frétt frá fundinum.

Tillagan var samþykkt með 14 atkvæðum gegn 6.

Sjá nánar tillögur Snæfells til 34. aðalfundar LS

2018 Snæfell tillögur.pdf

 

Deila: