Breytingum á aflahlutdeild skal fyrir fyrsta ágúst

Deila:

Skila ber umsóknum um flutning aflahlutdeilda ásamt fullnægjandi fylgigögnum fyrir 1. ágúst nk. ef taka á tillit til hlutdeildaflutnings við úthlutun aflamarks um næstu fiskveiðiáramót. Að öðrum kosti verður ekki tekið tillit til flutningsins um fiskveiðiáramótin.

Vakin er athygli á því að ef umsókn um flutning aflahlutdeildar/krókaaflahlutdeildar hefur ekki borist Fiskistofu fyrir 1. ágúst 2019 ásamt fullnægjandi fylgigögnum hefur flutningurinn ekki áhrif á úthlutun aflamarks á fiskveiðiárinu 2019/2020, sbr. 3. mgr. 12. gr. reglugerðar nr. 674/2018 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2018/2019.

Umsóknir ásamt fullnægjandi fylgigögnum þurfa því að berast Fiskistofu í síðasta lagi 31. júlí 2019.

Fiskistofa mun ekki afgreiða umsóknir um flutning hlutdeilda þannig að áhrif hafi á úthlutun aflamarks/krókaaflamarks fiskveiðiárið 2019/2020 ef þær berast eftir 31. júlí 2019. Fullnægjandi fylgigögn þurfa einnig að berast fyrir þann tíma. Þannig verður ekki hægt að senda inn umsókn fyrir umræddan frest og senda síðan inn viðeigandi fylgigögn seinna.

Fiskistofa mun ekki taka tillit til fyrirvara á umsóknum um flutning hlutdeilda en umsækjendur geta dregið umsóknir sínar skriflega til baka hafi þær ekki verið afgreiddar af Fiskistofu.

Þetta gildir t.d. ef umsækjandi óskar eftir hlutdeildaflutningi ef ekki tekst að uppfylla veiðiskyldu.Slíkum beiðnum verður vísað frá.

Fiskistofa mun einnig  vísa frá þeim umsóknum sem berast eftir umræddan frest ef þær eru háðar annmörkum, s.s. óútfylltar, óundirritaðar, undirritaðar af röngum aðila, ekki undirritaðar af þeim sem rita firma félags eða vottaðar með ófullnægjandi hætti. Það sama á við ef fylgigögn skortir eða eru ófullnægjandi, s.s. þinglýsingarvottorð ekki stimplað af sýslumanni, umboð til undirritunar og samþykki veðhafa ekki meðfylgjandi eða samþykki veðhafa er óþinglýst. Ákvarðanir Fiskistofu um frávísun umsókna eru kæranlegar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Fiskistofa vekur athygli á að einhvern tíma getur tekið að afla fullnægjandi fylgigagna með umsókn um flutning hlutdeilda og koma þeim í gegnum þinglýsingu.

Umsækjendum er bent á að nota umsóknareyðublöðin um flutning aflahlutdeilda/krókaaflahlutdeilda á vefsíðu Fiskistofu. Eyðublöðin eru uppfærð eftir þörfum og innihalda m.a. leiðbeiningar um fylgiskjöl og undirritanir.

 

Deila: