Ýmsir styrkir frá SVN námu 48,4 milljónum króna á síðasta ári

Deila:

Síldarvinnslan hf. var skráð í Kauphöll Íslands á síðasta ári og er eina skráða félagið með höfuðstöðvar utan höfuðborgarsvæðisins. Það verður því vart annað sagt en fyrirtækið hafi sérstöðu í íslensku atvinnulífi.  Þetta kemur fram í frétt frá Síldarvinnslunni.

Eitt af því sem Síldarvinnslan hefur fært Verkmenntaskóla Austurlands að gjöf er búnaður til kennslu í kælitækni.

..Síldarvinnslan hefur ávallt lagt áherslu á að vera virkur þátttakandi í þeim samfélögum sem hún hefur starfsemi í og taka þátt í uppbyggingu þeirra. Fyrirtækið styrkir stofnanir og félagasamtök í samfélögunum með ýmsum hætti, en það er helst gert með beinum styrkjum, gjöfum eða kaupum á auglýsingum. Æskulýðs- og íþróttafélög eru styrkt myndarlega og einnig björgunarsveitir og félög sem sinna menningarstarfi. Þá hafa heilbrigðisstofnanir og skólar einnig notið styrkja. Áhersla hefur verið lögð á að styrkja Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað til tækjakaupa og eins hefur Verkmenntaskóli Austurlands fengið að njóta framlaga til kaupa á ýmsum kennslubúnaði. Síldarvinnslan vill leggja áherslu á að efla nærumhverfið með fjölbreyttum hætti og fyrir liggur að efling þess kemur fyrirtækinu og starfsfólki þess ávallt til góða. Veittir styrkir Síldarvinnslunnar á árinu 2021 námu 48,4 milljónum króna og er sú skoðun ríkjandi innan fyrirtækisins að þeim fjármunum hafi verið vel varið.

Nánar má fræðast um ýmis samfélags- og sjálfbærnimál í nýútkominni samfélagsskýrslu Síldarvinnslunnar fyrir árið 2021 sem finna má á heimasíðu fyrirtækisins (svn.is).

Hér verður birt tafla sem veitir upplýsingar um styrki og framlög Síldarvinnslunnar til ýmiss konar starfsemi félagasamtaka og stofnana á árinu 2021:

StarfsemiStyrkir og framlög í milljónum kr.
Íþróttir og æskulýðsstarf       23,4
Menning7,1
Heilbrigðismál6,6
Björgunarsveitir4,0
Menntun3,8
Félagasamtök2,1
Stjórnmálaflokkar1,5
Deila: