Lítill munur á íshlutfalli

Deila:

Hlutfall íss í lönduðum afla var frá 4% minna upp í 9,5% meira eftir því hvort eftirlitsmaður Fiskistofu var viðstaddur löndun eða ekki, Í flestum tilfellum var þessi munur lítill. Fiskistofa hefur birt niðurstöður vigtana m.t.t. íshlutfalls hjá þeim vigtunarleyfishöfum þar sem veiðieftirlitsmenn Fiskistofu hafa viðhaft eftirlit með endurvigtun á tímabilinu 1. september til 31. október 2017.

Tafla Fiskistofu sýnir samanburð á vegnu meðalíshlutfalli hvers vigtunarleyfishafa og íshlutfallinu þegar  eftirlit var haft með vigtuninni.

  • Vegið meðalíshlutfall er íshlutfall vigtunar þegar tekið er tillit til heildarmagns sem vigtað er í öllum vigtunum  frá tilteknu skipi hjá viðkomandi leyfishafa.
  • Þessi tala er borin saman við íshlutfallið þegar eftirlitsmaður er viðstaddur endurvigtun og mismunurinn í prósentustigum er birtur.

Taflan sýnir einnig heildarafla sem viðkomandi skip landaði hjá vigtunarleyfishafanum á tímabilinu.

„Ástæður  breytilegs íshlutfalls geta verið margvíslegar. Það er hlutverk Fiskistofu að hafa eftirlit með að vigtun á sjávarafla sé sem réttust. Til þess að rækja það hlutverk sem best beitir  Fiskistofa margvíslegum aðferðum og  má í því sambandi nefna samvinnu við útgerðir og vinnslur, áhættugreiningu og aðgengi allra að upplýsingum um veiðar og afla,“ segir á heimasíðu Fiskistofu.
Nánar má sjá þessar upplýsingar á slóðinni http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/frettir/hlutfall-kaelimidils-i-afla-4

 

 

Deila: