Kolmunnakvótinn verður 293.000 tonn

Deila:

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur gefið út reglugerð um togveiðar íslenskra skipa á kolmunna árið 2018.

Alþjóðahafrannsóknaráðið (ICES) ráðlagði síðastliðið haust að hámarksveiði á kolmunna á þessu ári skyldi ekki vera umfram 1.387.872 tonn og var það viðmið samþykkt af öllum hlutaðeigandi strandríkjum. Reglugerðin kveður á um að hlutur Íslands verði 293 þúsund tonn, sem nemur 21,1% af ráðlögðum heildarafla. Samkvæmt eldri kolmunnasamningi, sem ekki er lengur virkur, hafði Ísland 16,23% hlutdeild í heildaraflamarki. Aukningin í 21,1% endurspeglar vegið meðaltal á þeirri aukningu sem önnur strand- og veiðiríki hafa tekið sér í ár.

Þá kveður reglugerðin á um að a.m.k. 25% af kolmunnaveiði íslenskra skipa skuli fara fram í íslenskri lögsögu eða á alþjóðahafsvæði, en Ísland og Færeyjar hafa með sér samning um gagnkvæman aðgang að lögsögum til kolmunnaveiða.

 

Deila: