Fjögurra daga veiðivika á strandveiðum hefði aukið aflann um 40%

Deila:

Árið 2017 hefði fjögurra daga strandveiði í hverri viku haft þau áhrif að afli hefði aukist um 3.941 tonn og heildarafli orðið 13.701 tonn. Um hefði verið að ræða aukningu upp á 40,4% en árið 2017 nam úthlutun til strandveiða 9.760 tonnum.

Þetta kemur fram í svara Kristjáns Þórs Júlíussonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra  við fyrirspurn Bjarna Jónssonar um strandveiðar.  Bjarni spurði ráðherra tveggja spurninga:

  1. Hvaða áhrif telur ráðherra að það gæti haft á heildarafla strandveiðibáta að heimila þeim veiðar fjóra daga í viku frá 2. maí til og með 30. ágúst 2018 miðað við að fjöldi strandveiðibáta verði óbreyttur frá árinu 2017?
  1.  Telur ráðherra að aukin hlutdeild strandveiðibáta í aflaaukningu í þorski muni styrkja

dreifðar byggðir og mun hann beita sér fyrir því?

 

Í svarinu kemur einnig fram að úthlutun til strandveiða hafi farið úr 3.955 tonnum árið 2009 í 10.200 tonn árið 2018 og þannig rúmlega tvöfaldast á umræddu tímabili.
„Í skýrslu Háskólans á Akureyri um þróun strandveiða á tímabilinu 2009–2017 og framgang veiðanna árið 2017 kemur fram að staða veiðanna að loknum strandveiðum árið 2017 sé óljósari en oft áður. Þannig hafi aldrei verið sett jafnmikið af aflaheimildum inn í kerfið en þrátt fyrir það hefðu aldrei jafnfáir bátar sótt strandveiðarnar frá því að þær hófust árið 2009. Í skýrslunni er vísað til þess að vegna lélegs afurðaverðs á fiskmörkuðum hafi aukin aflabrögð ekki skilað meiri verðmætum. Þannig hafi heildaraflaverðmæti á bát að meðaltali verið lægri en árið 2016 þrátt fyrir að hver bátur hafi aflað um 20–30% meira. Strandveiðikerfið hafi því ekki verið sú brú fyrir nýliða inn í aflamarkskerfið sem vonast var eftir.
Þá má geta þess að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kemur fram að vega þurfi og meta fyrirkomulag þeirra aflaheimilda sem ríkið fer með forræði yfir, þ.m.t. strandveiða, með það að markmiði að tryggja betur byggðafestu og nýliðun,“ segir í svarinu.

Deila: