Nýr samningur HÍ og Matís um rannsóknir, nýsköpun og kennslu

Deila:

Í gær var undirritaður nýr samningur á milli Háskóla Íslands og Matís ohf um rannsóknir, nýsköpun og kennslu.

Með samningi þessum vilja Matís og HÍ leggja grunn að enn frekari eflingu fræðilegrar og verklegrar menntunar á sviði matvælarannsókna og matvælaöryggis með nánu samstarfi á sviði rannsókna og nýsköpunar. Í því skyni verður lögð áhersla á samstarf í rannsóknum og nýsköpun, m.a. á leiðbeiningu meistara- og doktorsnema í verkefnum tengdum Matís og samstarfi um nýtingu rannsóknatækja og búnaðar.

Hlutverk Háskóla Íslands er að bera faglega ábyrgð á námi, kennslu, námsefni, efnistökum, prófum, veitingu prófgráða við námslok og að sjá til þess að starfsfólk sem annast kennslu og rannsóknir á vegum HÍ standist akademískar kröfur.

Tenging menntunar og starfsþjálfunar við atvinnulíf og samfélag er rauði þráðurinn í samstarfi Matís við menntastofnanir. Hlutverk Matís að stunda rannsóknir og nýsköpun í þágu atvinnulífs, lýðheilsu og matvælaöryggis er haft að leiðarljósi. Tilgangurinn samstarfsins er að:

  • auka hæfni og möguleika starfsfólks í rannsóknun og að vera með í og leiða innlend og alþjóðleg verkefni með áherslu á hagmuni Íslands.
  • mennta og þjálfa upp starfsfólk fyrir íslenskan matvælaiðnað og íslenskt samfélag
  • samnýta starfsfólk, aðstöðu og búnað til að geta yfirleitt stundað öflugar rannsóknir á hagkvæman hátt
  • geta aflað, framkvæmt og skilað verkefnum fljótt og vel

Það er gert með því að:

  • ráða sameiginlegt starfsfólk
  • ráða nemendur í doktorsnám í verkefni á vegum Matís sem í flestum tilfellum eru unninn í samvinnu við fyrirtæki á Íslandi
  • bjóða nemendum upp á verkefni í mastersnámi sem eru oftast unnin í samvinnu við fyrirtæki og/eða stofnanir

 

Deila: