Aflaverðmæti minnkaði í fyrra

Deila:

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir árið 2016 nam aflaverðmæti íslenskra skipa 133 milljörðum króna samanborið við ríflega 151 milljarð árið 2015. Aflaverðmæti úr sjó hefur því minnkað um rúma 18 milljarða eða sem nemur 12,1% samdrætti á milli ára. Aflaverðmæti í desember nam rúmum 6,5 milljörðum samanborið við 8,5 milljarða í desember 2015, samkvæmt frétt frá Hagstofu Íslands.

Þorskurinn skilar mestu

Aflaverðmæti botnfisks nam 92,7 milljörðum á árinu sem er samdráttur um 9,9% frá fyrra ári. Af botnfisktegundum var þorskur sem fyrr verðmætastur en aflaverðmæti þorsks á síðasta ári nam 58 milljörðum króna sem er 4,8% minna en árið 2015. Verðmæti flatfiskafla var 9 milljarðar á síðasta ári sem er 7,9% samdráttur frá fyrra ári. Verðmæti uppsjávarafla nam 27,8 milljörðum sem er 19,6% minna en árið 2015. Aflaverðmæti síldar jókst um 11% en verðmæti loðnu dróst verulega saman á milli ára, eða um 60,9%. Verðmæti skel- og krabbadýra var tæpir 3,5 milljarðar á síðasta ári sem er 12,9% samdráttur frá árinu 2015.

Verðmæti afla, sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 70,2 milljörðum króna árið 2016 sem er samdráttur um13,9%  frá fyrra ári. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands nam rúmum 19,5 milljörðum og dróst saman um 4,1%. Aflaverðmæti sjófrystingar dróst einnig saman á milli ára, nam rúmum 37 milljörðum samanborið við tæpa 44 milljarða árið 2015.

Mun minni afli

Skýringin á minna verðmæti landaðs afla liggur í afla samdrætti á síðasta ári. Verðmætið hefur þó dregist minna saman en aflinn, sem féll um 19% í fyrra: „Afli íslenskra skipa árið 2016 var 1.069,6 þúsund tonn sem er 247 þúsund tonnum minna en landað var árið 2015. Samdrátt í aflamagni á milli ára má nær eingöngu rekja til minni loðnuafla en ríflega 101 þúsund tonn veiddust af loðnu á síðasta ári samanborið við tæp 353 þúsund tonn árið 2015. Samdráttur í afla uppsjávartegunda var 32% á milli ára en alls veiddust tæp 576 þúsund tonn af uppsjávartegundum. Botnfiskafli nam 457 þúsund tonnum á síðasta ári sem er 4% aukning miðað við fyrra ár. Að venju er þorskaflinn uppistaðan í botnfiskaflanum en tæp 264 þúsund tonn veiddust af þorski á síðasta ári sem er 8% meira en árið 2015. Flatfiskaflinn var svipaður á milli ára og var tæp 24 þúsund tonnum á síðasta ári. Afli skel- og krabbadýra nam 12,7 þúsund tonnum sem er jafngildir 26% aukningu miðað við árið 2015,“ segir í frétt Hagstofunnar um fiskaflann á árinu 2016.

 

Deila: