Smábátum ætlaður smánarlegur hluti í makrílnum

Deila:

Þann 6. apríl sl. var gefin út reglugerð um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa 2017.  „Reglugerðin er endurtekning á reglugerðum sl. tveggja ára, þar sem smábátum er ætlaður smánarlegur hlutur í heildarveiðinni,“ segir í frétt á heimasíðu Landssambands smábátaeigenda.

LS ritaði ráðherra strax bréf þar sem óskað var eftir fundi með honum.  Bréfið er svohljóðandi:

Sæl vertu Þorgerður Katrín

Það eru Landssambandi smábátaeigenda gríðarleg vonbrigði að sjá að embættismenn ráðuneytis yðar hafi fyrir yðar hönd undirritað efnislega óbreytta reglugerð um stjórn makrílveiða. Það eru LS ekki minni vonbrigði að reglugerðin taki í engu tillit til þess sem félagið hefur kynnt fyrir yður og óskað eftir að væri tekið tillit til við útgáfu nýrrar reglugerðar.
Þar er helst til að taka að smábátar fái óheftar veiðar á makríl þar til afli þeirra hefur náð 16% af leyfilegum heildarafla. Sá hlutur sem þeim er ætlaður í settri reglugerð tekur í engu tillit til veiðigetu þeirra né að þeir hafi fengið tækifæri til að afla sér veiðireynslu á sinni veiðislóð eins og stærri skip fengu og tillit var tekið til og gott betur.
Aflamark í makríl sem smábátum er ætlað er aðeins fjórðungur þess sem Norðmenn ætla til strandveiða. Sú hlutdeild er byggð á áratuga reynslu þeirra á veiðunum. Reglugerðin sem nú hefur verið sett þrengir enn stöðu smæstu útgerðanna. Aðeins þriðjungur þeirra sem veiðiheimildir fá samkvæmt henni hafa rekstrargrundvöll til veiða á því magni sem þeim er ætlað. Hér með er óskað eftir fundi með yður eins fljótt og auðið er vegna þeirrar grafalvarlegu stöðu sem blasir við smábátaeigendum.

Virðingarfyllst Axel Helgason formaður Örn Pálsson framkvæmdastjóri“

Hlutdeild smábáta verði 16%

Stjórn Landssambands smábátaeigenda hefur nú látið sig málið varða og sent frá sér eftirfarandi ályktun:

„Stjórn Landssambands smábátaeigenda mótmælir harðlega nýútgefinni reglugerð sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um stjórn makrílveiða íslenskra fiskiskipa 2017.  Reglugerðin tekur í engu tillit til sjónarmiða LS um aukið vægi smábáta í veiðunum.

LS krefst þess að ráðherra endurskoði nú þegar ákvörðun sína og veiti smábátum tækifæri til öflunar veiðireynslu eins og gert var hjá stærri skipum.  Í engu er hægt að una við að skip sem áunnu sér veiðireynslu með frjálsum veiðum, löngu áður en makríll kom á grunnslóð, til þess eins að landa matfiski í bræðslu séu ítrekað verðlaunuð með því að úthluta þeim 96% aflaheimildanna.  Ennfremur að meiri afli en ætlaður er smábátum skuli úthlutað til skipa sem veiddu ekki eitt einasta kíló á síðustu makrílvertíð heldur leigðu frá sér allar sínar heimildir.

Þá er það umhugsunarefni hvers vegna ráðherra metur smábátum ekki til tekna að við veiðar á króka sparast yfir 3 milljónir lítra af díselolíu og andrúmsloftið mundi sleppa við mengun 10.000 tonna af CO2

Stjórn LS skorar á ráðherra að verða við sanngjarnri kröfu um 16% hlutdeild smábáta í makríl.“

 

Deila: