Matís í samstarfi hafríkja

Deila:

Høgni Hoydal sjávarútvegsráðherra Færeyja og Sveinn Margeirsson forstjóri Matís undirrituðu viljayfirlýsingu um samstarf á nýyfirstöðnum fundi stórra hafþjóða um bláan vöxt (e. Large Ocean Nations Forum on Blue Growth).  Fundurinn var skipulagður af sjávarútvegsráðuneyti Færeyja, Norrænuráðherranefndinni og Norður-Atlantshafssamstarfinu NORA. „Síðustu tvö ár hefur í auknum mæli verið rætt um hafsvæði sem tilheyra þjóðum og ríkjum þeirra fremur en flatarmál þess svæðis sem upp úr hafinu stendur,“ segir í færslu á heimasíðu Matís. Þar segir ennfremur:

„Einu ári áður skilaði nefnd um endurskoðun á fiskveiðistjórnun í Færeyjum skýrslu. Eðli málsins samkvæmt var fjallað um fleira en fiskveiðistjórnun eina og sér og farið er í skýrslunni í margbreytileika sjávarútvegs, markmið og mögulegan ávinning af veiðum, vinnslu, dreifingu og sölu sjávarfangs með hagnýtingu nýsköpunar og rekjanleika.

Í samræmi við tillögu í skýrslunni um að hið opinbera í Færeyjum ásamt færeysku atvinnulífi leggi sig fram um að menntun og rannsóknir í matvælaframleiðslu verði framarlega í forgangsröðun í Færeyjum. Í því sambandi var hreyft við þeirri hugmynd að kanna kosti þess að setja á fót matvælarannsóknaeiningu í Færeyjum með Matís sem fyrirmynd.

Viljayfirlýsingin sem undirrituð var í síðustu viku undirstrikar áform Fiskimálastýrisins í Færeyjum og Matís á Íslandi um að taka saman höndum til að auka verðmæti, matvælaöryggi og lýðheilsu meðal stórra hafþjóða.

Samstarfið verður þróað frekar með samstarfsverkefnum. Áherslu er lögð á að auka verðmætasköpun, byggða á hagnýtingu vísinda- og nýsköpunar, í færeyskum sjávarútvegsfyrirtækjum og efla enn frekar vísindalegt samstarf milli færeyskra, íslenskra og alþjóðlegra rannsókna og iðnaðaraðila. Samstarfið mun styðja við markmið nýlega kynntra áforma um umbætur í Færeyskum sjávarútvegi.“

 

Deila: