Auglýst eftir samstarfi um nýtingu sértæks byggðakvóta

Deila:

Byggðastofnun hefur nú auglýst eftir aðilum til samstarfs um nýtingu viðbótaraflaheimilda, sem stofnunin hefur yfir að ráða á þessu fiskveiðiári og næstu fimm fiskveiðiárum. Um er  að ræða allt að 4.350 þorskígildistonn sem skiptast á 10 staði á þessu fiskveiðiári. Mestar heimildir koma til Djúpavogs.

Staðirnir eru annars eftirfarandi:

  • Tálknafirði í Tálknafjarðarhreppi – allt að 400 þorskígildistonn
  • Þingeyri í Ísafjarðabæ – allt að 500 þorskígildistonn
  • Flateyri í Ísafjarðarbæ – allt að 400 þorskígildistonn
  • Suðureyri í Ísafjarðarbæ – allt að 500 þorskígildistonn
  • Drangsnesi í Kaldrananeshreppi – allt að 250 þorskígildistonn
  • Hrísey í Akureyrarbæ – allt að 350 þorskígildistonn
  • Raufarhöfn í Norðurþingi – allt að 500 þorskígildistonn
  • Bakkafirði í Langanesbyggð – allt að 250 þorskígildistonn
  • Djúpavogi í Djúpavogshreppi – allt að 800 þorskígildistonn
  • Grímsey í Akureyrarbæ – allt að 400 þorskígildistonn

Meginmarkmið verkefnisins er að auka byggðafestu í þeim sjávarbyggðum sem. standa frammi fyrir alvarlegum og bráðum vanda vegna skorts á aflaheimildum eða óstöðugleika í sjávarútvegi, eru háðastar sjávarútvegi og eiga minnsta möguleika á annarri atvinnuuppbyggingu, eru fámennar, fjarri stærri byggðakjörnum og utan fjölbreyttra vinnusóknarsvæða.
Í því skyni er að stefnt að uppbygginu í sjávarútvegi sem, sem skapar og viðheldur sem flestum heilsársstörfum fyrir bæði konur og karla við veiðar, vinnslu og afleidda starfsemi í viðkomandi sjávarbyggðum og stuðlar að sem öflugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri tíma.

Endanlegt val á samstarfaðilum mun byggja á eftirfarandi þáttum, trúverðugum áformum um útgerð, vinnslu sjávarafurða eða aðra starfsemi, fjölda heilsársstarfa fyrir karla og konur, sem bestri nýtingu þeirra veiðiheimilda sem fyrir eru í byggðalaginu. öflugri starfsemi til lengri tíma sem dregur sem mest úr óvissu um framtíðina, jákvæðum áhrifum á önnur fyrirtæki og samfélagið og traustri rekstrarsögu forsvarsmanna umsækjanda

Magn aflaheimilda er með fyrirvara um úthlutun atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins til Aflamarks Byggðastofnunar ár hvert.

Umsóknum sem ekki falla að markmiðum verkefnisins verður hafnað.

Deila: