Vörumerkið Icelandic afhent ríkinu

Deila:

Sara Lind Þrúðardóttir, framkvæmdastjóri Icelandic Trademark Holding, félags sem heldur utan um rekstur vörumerkjanna „Icelandic“ og „Ice­landic Seafood“, segir vel fara á því að íslenska þjóðin eignist vörumerki sem vísi eins sterkt í uppruna sinn og umrædd vörumerki gera. „Íslensk fyrir­tæki munu þannig geta tengt sig við uppruna sinn og þar með styrkt efnahagslegar undirstöður samfélagsins til lengri tíma litið,“ segir hún í samtali við Markaðinn.

Hún telur Icelandic-vörumerkið, sem hefur verið afhent ríkinu til ævarandi eignar, vel geta náð fótfestu á fleiri mörkuðum.

Sara Lind Þrúðardóttir

Sara Lind Þrúðardóttir

 

„Mér finnst þetta merki geta – í óumdeildu eignarhaldi – ferðast um allan heim. Það felast í því mikil sóknar­færi fyrir íslenska framleiðendur að nýta sér merkið til þess að sækja á erlenda markaði. Áhugi umheimsins á Íslandi hefur aukist gríðarlega á síðustu árum og eins gera neytendur sífellt meiri kröfur til rekjanleika matvara og eru tilbúnir að greiða hærra verð fyrir hágæðavörur. Tækifærin eru því sannarlega fyrir hendi.“

Icelandic Trademark Holding, sem hefur verið í eigu Framtakssjóðs Íslands, var stofnað til þess að halda utan um markaðssetningu vörumerkisins ásamt þjónustu við leyfishafa.

Mikil tækifæri í útvíkun

„Ég fékk það verkefni á mitt borð fyrir rúmum tveimur árum,“ segir Sara Lind, „að skoða möguleika vörumerkisins og hvernig hægt væri að auka virði þess enn frekar til framtíðar. Við fórum í mikla vinnu með erlendum og innlendum ráðgjöfum, ferðuðumst um heiminn, hittum þá sem hafa unnið með merkið og fleiri og leituðum meðal annars svara við því hvað vörumerkið stæði fyrir.

Rauði þráðurinn í þeim svörum var að merkið stæði fyrir hreinleika, sjálfbærni, náttúru og gæði. Við ákváðum því að til framtíðar myndu aðeins hágæða íslenskar afurðir verða seldar undir vörumerki Icelandic.“

Sara Lind segir að hingað til hafi vörumerkið einkum verið notað fyrir sjávarafurðir. Vinna síðustu missera hafi hins vegar leitt í ljós að mikil tækifæri geti falist í því að útvíkka notkun merkisins þannig að það nái yfir fleiri íslenskar afurðir, til dæmis lýsi, skyr, ost og aðrar landbúnaðarafurðir, svo aðeins nokkur dæmi séu nefnd. „Vörumerkið gæti svo vel náð til fleiri vöruflokka en aðeins sjávar­afurða,“ segir hún.

Sara Lind bendir á að margir íslenskir framleiðendur sinni framleiðslu sinni af kostgæfni og séu færir í sínu fagi en það sé þeim hins vegar kostnaðarsamt að þróa sjálfir vörumerki og búa til markaðsefni og auglýsingar fyrir vörurnar sínar.
Fyrr í vetr var undirritaður samningur sem heimildar lýsisframleiðandanum Margildi að selja afurðir sínar undir merkjum Icelandic.

„Þar komum við til sögunnar. Við getum hjálpað framleiðendum við að kynna og markaðssetja vörur sínar undir vörumerki Icelandic á erlendum mörkuðum. Í stað þess að framleiðendur séu hver í sínu horni getum við byggt Icelandic upp sem eins konar vettvang fyrir þá, þar sem þeir fá stuðning til þess að koma afurðum sínum á framfæri á mörkuðum erlendis. Það er stóra hugmyndin. Svo er að vinna áfram með hana með nýjum eiganda.“

Félagið standi vörð um vörumerkið á þeim mörkuðum þar sem það er skráð. Inn í samstarfið geti þannig komið nýir framleiðendur og nýtt sér að selja vörur sínar undir vörumerkinu, auk þess að hafa aðgang að markaðs- og kynningarefni, mörkuðum og þjónustu af hálfu Icelandic Trademark Holding. Allt þetta lúti að því að auka hróður og verðmæti íslenskra afurða.

Samstarfið við Highliner eflt

Icelandic Trademark Holding er með nytjaleyfissamninga við Solo Seafood, eiganda Ibérica á Spáni, sem selur íslenskar sjávarafurðir undir vörumerkjum Icelandic í suðurhluta Evrópu, og Highliner Foods, stærsta sjávar­útvegsfyrirtæki í Norður-Ameríku, sem er leyfishafi vörumerkingar fyrir frosnar sjávarafurðir. Samningurinn við síðarnefnda fyrirtækið rennur út á þessu ári.

„Stjórnendur Highliner Foods hafa mikinn áhuga á því að endurnýja samninginn við okkur og efla samstarfið til framtíðar, til dæmis með því að þróa nýjar vörur undir vörumerkinu og setja aukinn kraft í markaðs- og sölustarf. Í því geta falist mikil tækifæri fyrir íslenska framleiðendur.“

Sara Lind segir að viðræðurnar um endurnýjun samningsins séu á lokametrunum. Hún tekur fram að samkvæmt nýjum samningi verði einungis seldar vörur af íslenskum uppruna undir vörumerkinu.

Deila: