Reglugerð um sæstrengi og neðansjávarleiðslur tekur gildi

Deila:

Ný reglugerð um heimild til lagningar sæstrengja og neðansjávarleiðslna hefur tekið gildi.

Með útgáfu reglugerðarinnar er nú á einum stað yfirlit yfir þau leyfi og samþykki sem þarf að afla áður en heimild til slíkra framkvæmda er veitt, sem auðveldar framkvæmdaaðilum samskipti við opinbera aðila. Tilgreint er hvernig ganga skuli frá umsókn til Umhverfisstofnunar, sem getur veitt samþykki eða hafnað lagningu sæstrengs eða neðansjávarleiðslu, eða bundið slíka framkvæmd ákveðnum skilyrðum. Ákvörðun Umhverfisstofnunar má kæra til úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál.

Reglugerðin er sett á grundvelli laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda og var unnin af Umhverfisstofnun í samráði við Samgöngustofu, Landhelgisgæslu Íslands, Skipulagsstofnun, Orkustofnun og Mannvirkjastofnun.

 

Deila: