Úthlutað 14.305 tonnum í byggðakvóta

Deila:

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur úthlutað alls 14.305 tonnum í sértækan og almennan byggðakvóta en samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða er 5,3% af heildarafla í hverri fisktegund dregið af leyfilegum heildarafla og varið til ýmissa tímabundinna ráðstafana til þess að auka byggðafestu.

Sértækur byggðakvóti Byggðastofnunar verður 6.429 tonn

Sértækur byggðakvóti Byggðastofnunar eykst um 94 tonn frá fyrra fiskveiðiári og er 6.429 tonn fiskveiðiárið 2018/2019. Markmiðið með sértækum byggðakvóta Byggðastofnunar er að stuðla að sem öflugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri tíma og ná þannig að skapa og viðhalda sem flestum heilsársstörfum fyrir bæði konur og karla við veiðar, vinnslu og afleidda starfsemi í viðkomandi sjávarbyggðum.

Almennur byggðakvóti nemur 7.876 tonnum

Almennur byggðakvóti fiskveiðiárið 2018/2019 nemur alls 7.876 tonnum, sem eru 6.168 þorskígildistonn. Alls er byggðakvóta úthlutað til 27 sveitarfélags og í þeim fengu 45 byggðarlög úthlutun. Hámarksúthlutun til byggðarlags er 300 þorskígildistonn og fá sex byggðarlög það hámark. Lágmarksúthlutun er 15 þorskígildistonn, eigi byggðarlag á annað borð rétt til úthlutunar, og fá 4 byggðarlög þá úthlutun.

Úthlutun byggðakvótans byggir á talnaupplýsingum frá Fiskistofu um samdrátt í botnfiskafla, botnfiskaflamarki og vinnslu botnfisks annars vegar og samdrætti í rækju- og skelvinnslu hins vegar frá fiskveiðiárinu 2008/2009 til fiskveiðiársins 2017/2018.

 

Deila: