LS ósátt við ákvörðun um þorskkvótann

Deila:

Landssamband smábátaeigenda er ósátt við að sjávarútvegsráðherra hafi ekki heimila meiri þorskveiðar en Hafrannsóknastofnun lagði til. Niðurstaðan er því 272.000 tonn en ekki 289.000 tonn eins og LS hafði lagt til. Sú tillaga er byggð á því að aflaheimildir hafi ekki verið fullnýttar samkvæmt aflareglu síðustu ár. Bendir sambandi á að áætlað útflutningsverðmæti af 17 þúsund tonna þorskafla geti orðið 8,5 milljarðar.

Þetta kemur fram í eftirfarandi færslu á heimasíðu LS:  „Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur gefið út reglugerð um leyfilegan heildarafla fyrir næsta fiskveiðiár.  Ráðherra víkur í engu frá ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.  Í tilkynningu frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins segir ráðherra eftirfarandi:

„Það að byggja ákvörðun um leyfilegan heildarafla á grundvelli vísindalegrar ráðgjafar er ein af megin stoðum íslenskrar fiskveiðistjórnunar og tryggir sjálfbærni auðlinda hafsins til framtíðar. Árangur þeirrar stefnu er ótvíræður líkt og birtist meðal annars í því að hrygningarstofn þorsks hefur stækkað á undanförnum árum og hefur ekki verið stærri í tæp 60 ár. Hins vegar blasir við okkur í ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar að það er nýliðunarbrestur í nokkrum tegundum en það er atriði sem þarf að bregðast við með frekari rannsóknum.“

LS kynnti ráðherra þann 18. júní sl. tillögu um leyfilegan heildarafla í þorski á fiskveiðiárinu 2019/2020.  Þar er ráðherra hvattur til að leyfa meiri afla en Hafrannsóknastofnun ráðleggur.  Heildarafli verði 289 þúsund tonn í stað 272.411.  Rökstuðningur fyrir aukningu liggur að mestum hluta í að undanfarin ár hefur þorskafli verið undir viðmiðunarmörkum sem aflaregla setur 20% af veiðistofni.  LS telur að mismunur sem þarna verður til eigi að bætast við ráðgjöf hverju sinni.  Að mati LS er hann um 17 þúsund tonn.

Helsta ástæða þessa mismunar er að ráðgjöf í júní 2018 fyrir yfirstandandi fiskveiðiár byggist á að veiðistofn yrði 1.357 þúsund tonn, en mælingar í ár sýna stofninn hins vegar 1.410 þúsund tonn.

Þar sem aflaregla stjórnvalda er viðurkennd af Alþjóðahafrannsóknaráðinu telur LS ástæðu til að ráðherra leiti til ráðsins í því skyni hvort framangreind útfærsla sé innan þeirra takmarkana sem ráðið setur.

Hér eru gríðarlegir hagsmunir í húfi og því full ástæða til að fá framangreindu svarað.  Áætlað útflutningsverðmæti af 17 þúsund tonna þorskafla telur LS geti orðið 8,5 milljarðar.  Það munar því um þessi verðmæti á þeim tímum þegar þjóðin þarf að glíma við versnandi efnahagshorfur sem stafa einkum af samdrætti í ferðaþjónustu og aflabresti í loðnu.“

 

Deila: