Hækkandi fiskverð eykur aflaverðmæti

Deila:

Verðmæti afla í ágúst nam 14,4 milljörðum króna sem er 21,3% meira en í ágúst í fyrra. Botnfiskafli jókst um 23,1% að verðmæti og var 8,5 milljarðar. Allar helstu botnfisktegundir jukust að verðmæti milli ára, þorskur um 10,8%, ýsa um 37% og ufsi um 72,9%.

Verðmæti uppsjávarafla var 46,3% meiri en í ágúst 2018, eða tæplega 4,7 milljarðar en var tæpir 3,2 milljarðar 2018. Aðaluppistaðan í uppsjávaraflanum var makríll, en verðmæti hans var 4,3 milljarðar. Virði flatfiskafla var 20,3% minni en í ágúst 2018 og nam 1.077 milljónum.

Verðmæti afla sem seldur var í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam rúmum 7,3 milljörðum króna í ágúst. Verðmæti sjófrysts afla nam tæpum 4,8 milljörðum og verðmæti afla sem seldur var á markað til vinnslu innanlands nam rúmum 1,5 milljörðum.

Á síðasta fiskveiðiári, frá september 2018 til ágúst 2019, nam aflaverðmæti úr sjó 142,6 milljörðum, sem er 14% aukning miðað við fyrra fiskveiðiár.

Þegar nánar er litið á þessar verðmætatölur má sjá verðmætið hefur aukist um 21,3%, en aflinn á sama tíma aðeins um 8%, sem bendir ótvírætt til hækkunar fiskverðs. Þetta sést enn skýrar þegar litið er á þorskinn. Þorskafli í ágúst var 16.415 tonn, sem er 10% samdráttur miðað við sama mánuð árið áður. Engu að síður eykst verðmæti þorskaflans  10,8%. Ýsuafli stóð í stað, en verðmæti hans hækkaði um 37%. Afli af ufsa jókst um 12% en verðmæti hans 79,2%. Loks er það karfinn. Afli af honum var í ágúst síðastliðnum 5.320 tonn, sem er samdráttur um 17%. Engu að síður eykst verðmæti karfaaflans um 15,9%.

Þetta endurspeglar þá gífurlegu hækkun á fiskverði sem verið hefur frá því á sama tíma í fyrra. Verðið þá var reyndar mjög lágt er nú í hæstu hæðum, sérstaklega á fiskmörkuðum, en verð í beinum viðskiptum hefur sömuleiðis hækkað umtalsvert.

 

Verðmæti afla 2018–2019
Milljónir króna Ágúst September-ágúst
  2018 2019 % 2017-2018 2018-2019 %
Verðmæti alls 11.879,1 14.406,1 21,3 125.122,9 142.639,1 14,0
Botnfiskur 6.954,1 8.563,4 23,1 88.202,3 108.518,0 23,0
Þorskur 3.927,8 4.352,3 10,8 56.786,2 66.969,8 17,9
Ýsa 889,6 1.218,4 37,0 9.336,1 14.377,3 54,0
Ufsi 811,0 1.453,5 79,2 7.059,6 10.346,5 46,6
Karfi 1.071,4 1.242,2 15,9 10.307,8 11.517,8 11,7
Úthafskarfi 0,0 0,0 218,8 51,3 -76,6
Annar botnfiskur 254,3 297,0 16,8 4.493,7 5.255,4 17,0
Flatfiskafli 1.352,4 1.077,5 -20,3 9.768,4 9.477,1 -3,0
Uppsjávarafli 3.187,3 4.662,0 46,3 24.528,7 22.758,9 -7,2
Síld 195,1 291,5 49,4 4.222,1 4.958,8 17,4
Loðna 0,0 0,0 5.891,7 0,0
Kolmunni 30,4 31,5 3,7 6.282,9 7.276,9 15,8
Makríll 2.961,9 4.339,0 46,5 8.132,0 10.523,2 29,4
Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 0,0 0,0
Skel- og krabbadýraafli 385,4 103,3 -73,2 2.623,5 1.885,0 -28,2
Humar 91,6 5,0 -94,6 629,0 297,9 -52,6
Rækja 190,9 66,3 -65,3 1.456,7 1.100,9 -24,4
Annar skel- og krabbadýrafli 102,8 32,0 -68,9 537,8 486,2 -9,6
Annar afli 0,0 0,0 0,0 0,1

Hagtölur sem birtast í þessari fréttatilkynningu frá Hagstofunni eru bráðabirgðatölur. Þær byggjast á gögnum um verðmæti fyrstu sölu landaðs afla sem Fiskistofa safnar saman.

Deila: