Árið 2016 var metár hjá Eimskip

Deila:

Eimskip hagnaðist um 21,9 milljónir evra, jafnvirði 2,5 milljarða króna, í fyrra og var afkoman þá 4,1 milljónum evra betri en árið 2015. Rekstrartekjur námu 513,9 milljónum evra og hækkuðu um 2,9 prósent milli ára. Tekjur hækkuðu um 16,3 milljónir evra eða 3,3% þegar tillit er tekið til 2,0 milljóna evra söluhagnaður vegna skips sem innifalinn var í tekjum 2015. Aðlöguð EBITDA hækkaði um 10,3 milljónir evra eða 23,7% þegar tillit er tekið til 2,0 milljóna evra söluhagnaðar. Stjórn félagsins leggur til 6,80 króna arðgreiðslu á hlut, alls um 11,0 milljónir evra

Gylfi Sigfússon forstjóri Eimskips er sáttur við gang mála og segir svo í afkomutilkynningu félagsins:

„Ég er ánægður með að kynna árið 2016 sem metár hjá Eimskip. Tekjur voru 513,9 milljónir evra sem samsvarar 3,3% vexti miðað við aðlagaðar tekjur ársins 2015. EBITDA hækkaði í 53,5 milljónir evra og er það 23,7% vöxtur miðað við 43,2 milljóna evra aðlagaða EBITDA á árinu 2015. Á árinu var gjaldfærð 1,1 milljón evra vegna kostnaðar tengdum fjárfestingum í nýjum fyrirtækjum. Hagnaður ársins nam 21,9 milljónum evra og jókst um 23,0%. Sjóðstreymi félagsins hélst áfram sterkt og handbært fé frá rekstri jókst um 11,3 milljónir evra eða 30,3% á milli ára. Tekjur af áætlunarsiglingum á Norður-Atlantshafi námu 380,3 milljónum evra og hækkuðu um 6,2% og EBITDA jókst um 18,5% á sama tíma og 5,9% vöxtur var í magni. Tekjur af flutningsmiðlun námu 133,6 milljónum evra og drógust saman um 5,6% vegna lækkandi verða í alþjóðlegum flutningum. EBITDA var samt sem áður 11,0 milljónir evra og hækkaði um 17,7% vegna kostnaðaraðhalds og framlegð hélst þrátt fyrir lækkun á flutningsverðum. Heildarmagn í flutningsmiðlun jókst um 4,8%.

Góður fjórði ársfjórðungur
Rekstrartekjur fjórða ársfjórðungs námu 140,5 milljónum evra og hækkuðu um 9,9 milljónir evra eða 7,6%. EBITDA fjórðungsins nam 9,9 milljónum evra og hækkaði um 1,6% samanborið við 2015. Tekjur í áætlunarsiglingum voru 101,7 milljónir evra og hækkuðu um 7,0 milljónir evra eða 7,4%, en EBITDA áætlunarsiglinga lækkaði um 3,0% vegna 0,8 milljóna evra kostnaðar tengdum fjárfestingum í nýjum fyrirtækjum og verri afkomu í Noregi á fjórðungnum. Árið 2016 var metár í rekstri Eimskips í Noregi hvað varðar tekjur og EBITDA, en reksturinn var lakari á fjórða ársfjórðungi samanborið við árið á undan. Við gerum ráð fyrir áframhaldandi vexti í tekjum og EBITDA í Noregi. Flutt magn í áætlunarsiglingum var nánast óbreytt vegna magnminnkunar í Noregi. Tekjur af flutningsmiðlun námu 38,8 milljónum evra og hækkuðu um 2,8 milljónir evra eða 7,9% samanborið við fyrra ár, einkum vegna kaupanna á Extraco. EBITDA af flutningsmiðlun var 2,1 milljón evra og hækkaði um 23,2%, sem skýrist af hækkandi flutningsverðum og 9,3% vexti í magni á fjórðungnum.

Samstarf við Grænlendinga
Eimskip og grænlenska skipafélagið Royal Arctic Line undirrituðu í maí 2016 viljayfirlýsingu um mögulegt samstarf um smíði á þremur gámaskipum og samnýtingu á afkastagetu. Félögin undirrituðu í janúar samkomulag um samstarf, en það bíður kynningar og staðfestingar frá viðeigandi samkeppnisyfirvöldum ef við á. Eimskip undirritaði á sama tíma samning við skipasmíðastöð í Kína um smíði á tveimur 2.150 gámaeininga skipum með ísklassa og Polar Code. Skipin munu uppfylla ítarlegar kröfur um umhverfisstaðla og eru hönnuð með sparneytni að leiðarljósi. Samningsverð hvors skips nemur um 32 milljónum dollara og er gert ráð fyrir að skipin verði afhent á árinu 2019. Royal Arctic Line undirritaði einnig samning um smíði á einu sambærilegu skipi við sömu skipasmíðastöð.

Fyrirtæki í flutningamiðlun keypt

Eimskip festi í október 2016 kaup á 90% hlut í flutningsmiðlunarfyrirtækinu Extraco í Rotterdam. Eimskip tilkynnti síðan í janúar um kaup á 80% hlut í Mareco sem er með höfuðstöðvar í Antwerpen í Belgíu. Fyrirtækin sérhæfa sig í frystiflutningsmiðlun. Heildarfjárfesting vegna fyrirtækjanna tveggja var um 29 milljónir evra,  áætlaðar heildartekjur vegna þeirra nema um 80 milljónum evra á ári og EBITDA hlutfall um 6-8%. Fjárfestingarnar tvær eru í takt við stefnu félagsins þar sem þau starfa bæði á okkar mörkuðum, hvort um sig er sérhæft og mun skapa samlegð í okkar flutningsmiðlunarþjónustu. Eimskip ætlar að halda áfram að vaxa í flutningsmiðlun og við bjóðum Extraco og Mareco velkomin í samstæðuna. Með tengingu við samstæðu  Eimskips og aukið bolmagn munum við skapa samlegð og útvíkka þjónustu við viðskiptavini okkar. Hvert og eitt flutningsmiðlunarfyrirtæki eykur sérþekkingu hópsins og gefur færi á að deila þekkingu og reynslu. Fyrirtækin hafa ekki yfir miklum rekstrarfjármunum að ráða en auka umsvif og fjölbreytni samstæðunnar. Fjárfestingarnar skapa vöxt í afkomu og handbæru fé. Við höldum áfram að leita að tækifærum með því að fjárfesta í fleiri flutningsmiðlunarfyrirtækjum.

Kaup í Noregi
Í byrjun nóvember 2016 tilkynnti Eimskip um undirritun samnings um kaup á norska flutningafyrirtækinu Nor Lines, með fyrirvara um samþykki norskra samkeppnisyfirvalda. Þann 20. febrúar tilkynnti samkeppniseftirlitið í Noregi að það hefði athugasemdir við kaup Eimskips á Nor Lines. Eimskip hefur 15 viðskiptadaga til að leggja fram gagnrök sín í málinu og að því loknu hefur eftirlitið aðra 15 viðskiptadaga til að taka endanlega ákvörðun. Eimskip mun meta athugasemdir norska samkeppniseftirlitsins og senda inn gagnrök sín.

Í tengslum við fjárfestingarverkefni Eimskips hefur félagið samið við Íslandsbanka um lánalínu til 18 mánaða að fjárhæð 47 milljónir evra. Félagið vinnur nú að því að meta nokkur hagstæð tilboð í langtímafjármögnun vegna skipa.

Breytingar á siglingakerfi
Eimskip mun í lok febrúar gera breytingar á siglingakerfi sínu með það fyrir augum að styrkja enn frekar kerfið og þjónustu þess. Með breytingunum og fjölgun um eitt 700 gámaeininga skip mun afkastageta félagsins til og frá Evrópu og Norður-Ameríku aukast um 7-11%. Nýrri siglingaleið, rauðu leiðinni, verður bætt við og þjónustu grænu og gráu leiðarinnar verður breytt. Boðið verður upp á vikulega þjónustu í strandsiglingum til að styðja við aukin umsvif á Íslandi. Í byrjun maí mun Helsingborg taka við af Halmstad sem viðkomuhöfn félagsins í Svíþjóð. Breytingin mun efla enn frekar þjónustu við viðskiptavini okkar.

Eimskip hefur selt gámaskipið Brúarfoss, byggt árið 1992, og keypt Sophia, 700 gámaeininga skip smíðað á árinu 2008 sem verður afhent í maí. Við vinnum áfram að endurnýjun skipaflota okkar til að geta veitt viðskiptavinum okkar sem bestu og áreiðanlegustu þjónustu. Við munum halda áfram að nýta okkur aðstæður á skipamarkaði og fjárhagslegan styrk okkar til að kaupa notuð skip á hagstæðu verði. Eftir breytingarnar á skipaflotanum mun Eimskip verða með 21 skip í rekstri.

Markmið Eimskips er að vaxa bæði með innri vexti og kaupum á fyrirtækjum sem falla að starfsemi félagsins og auka virði þess. Félagið mun því  halda áfram að meta nýja kosti í fjárfestingum á skipum og fyrirtækjum. Hlutafé verður ekki aukið vegna fjárfestinga en lántökur verða auknar, þó þannig að efnahagsreikningur félagsins verði áfram sterkur.

Stjórn félagsins leggur til að arður verði hækkaður úr 6,50 krónum á hlut í 6,80 krónur á hlut, eða um 4,6% í íslenskum krónum, og verði alls 1.269,1 milljónir króna. Arður í evrum hækkar úr 8,6 milljónum  evra í um 11,0 milljónir evra, en það samsvarar 27,7% hækkun sem endurspeglar styrkingu íslensku krónunnar.

Góðar horfur

Horfur fyrir árið 2017 eru jákvæðar og félagið gerir ráð fyrir vexti í innflutningi til Íslands. Horfur eru einnig góðar fyrir Færeyjar og Noreg. Reiknað er með að vöxtur verði í magni, tekjum og hagnaði í flutningsmiðlun á árinu meðal annars vegna nýju félaganna og þar sem gert er ráð fyrir hækkandi verðum í alþjóðlegri flutningsmiðlun. Extraco og Mareco munu skapa ný tækifæri og samlegð fyrir Eimskip bæði hvað varðar nýja vöruflokka og flutningaleiðir. Samkeppni verður áfram mikil, sérstaklega í starfsemi félagsins á Norður-Atlantshafi. Verkfallið í sjávarútvegi á Íslandi í janúar og febrúar mun hafa neikvæð áhrif á afkomu fyrsta ársfjórðungs. Við gerum ráð fyrir að fiskveiðikvóti ársins verði nýttur að fullu og að flutningar á fiski flytjist þar með af fyrsta yfir á annan ársfjórðung og að þeir dreifist yfir árið. Aukinn innflutningur til Íslands mun að hluta bæta upp fyrir minnkaðan útflutning á fiski á fyrsta ársfjórðungi. Áætluð EBITDA fyrir árið 2017 er á bilinu 57 til 63 milljónir evra.“

 

 

Deila: